Γνωρίζοντας το LAMS

Οι ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων του LAMS ουσιαστικά αποτελούν τη μεταφορά ενός παραδοσιακού σχεδίου-πλάνου μαθήματος σε ψηφιακή μορφή. Ο εκπαιδευτής μέσω του LAMS μπορεί [...]

Φωτόδεντρο: Φωτοσύνθεση

Φωτοσύνθεση Εκπαιδευτική Βαθμίδα: Α΄ Γυμνασίου Σκοπός: Να γνωρίσουν οι μαθητές τη διαδικασία της Φωτοσύνθεσης Διδακτικοί Στόχοι: Να διακρίνουν οι μαθητές τους οργανισμούς σε αυτότροφους [...]

wiki Part II

Συνεχίζοντας την προσπάθεια… Βγαίνοντας από τον “προστατευμένο” χώρο του προχείρου και της προσωπικής μου ιστοσελίδας προσπάθησα να κάνω μια πραγματική συνεισφορά σε κάποιο [...]

wiki Part I

Τα πρώτα βήματα στη wikipedia… Η wikipedia με καλοσώρισε ως χρήστη. Η πρώτη μου συνεισφορά ήταν με το θέμα ” Οι ΤΠΕ στη [...]

Τρισδιάστατη εκτύπωση ανθρώπινων σκελετικών μυϊκών κυττάρων: Μια διεπιστημονική προσέγγιση για τη μελέτη των βιολογικών συστημάτων, από τους James R. Bagley & Andrew J. Galpin

Η συνεχής εκμάθηση νέων τεχνολογιών και δεξιοτήτων είναι απαραίτητη ειδικά στην εκπαίδευση STEM [Science, Technology, Engineering and Mathematics]. Στο άρθρο αυτό περιγράφεται μια καινοτόμος εργαστηριακή μέθοδος διδασκαλίας [...]

Χρήση του πρόσθετου bbPress στη στρατηγική διδασκαλίας: Αντιπαράθεση σε ομάδες/Debate

Μαθησιακό αντικείμενο: Ρύποι (Ζιζανιοκτόνα & Εντομοκτόνα) Επιλογή του θέματος Η ευρεία και ανεξέλεγκτη χρήση ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων για αύξηση της απόδοσης της αγροτικής [...]