Εργασία “wiki” No2:

To δεύτερο “wiki”-βήμα μας ήταν η έξοδος από τον σχετικά προστατευμένο χώρο της προσωπικής μας σελίδας στη Βικιπαίδεια και η συνεισφορά σε κάποιο πραγματικό άρθρο της εγκυκλοπαίδειας.

Λήμμα Επιλογής: Ηθολογία

Η ηθολογία είναι ο κλάδος της ζωολογίας που μελετά τη συμπεριφορά των ζώων. Ο ορισμός, ωστόσο, της λέξης κρύβει μια πολύ μικρή, αλλά ενδιαφέρουσα ιστορία, με την οποία και επέλεξα να εμπλουτίσω το ήδη υπάρχον άρθρο στη Βικιπαίδεια.

Αρχικά, ο ορισμός της λέξης απουσίαζε πλήρως από το λήμμα:

Παρατηρώντας τη λέξη “ηθολογία” η πρώτη σκέψη είναι ότι προέρχεται από τις λέξεις “ήθος” + “λογία”, όπως θα συνέβαινε και με κάθε άλλη επιστήμη που έχει βαφτιστεί με βάση την ελληνική γλώσσα.

Τι ρόλο, όμως, παίζει το “ήθος” (= ηθική ιδιοσυγκρασία) και γιατί να επιλεχτεί ως λέξη για την περιγραφή μιας επιστήμης που ασχολείται με τη συμπεριφορά των ζώων;

Η επιστήμη, λοιπόν, που ασχολείται με τη συμπεριφορά (τις συνήθειες) των ζώων ορίστηκε για πρώτη φορά στην αγγλική γλώσσα ως “Ethology“, από τις λέξεις “έθος” (= η συνήθεια) + “λογία” (= διήγηση, έρευνα, ερμηνεία), έχοντας πράγματι την ελληνογενή καταγωγή που κανείς θα της απέδιδε.
Κι εκεί ακριβώς κρύβεται ο λόγος για τον οποίο στην ελληνική γλώσσα σήμερα δεν χρησιμοποιείται το ετυμολογικά ορθότερο “Εθολογία“, αλλά έχει επικρατήσει ο όρος Ηθολογία, μια άμεση δηλαδή απόδοση του ακούσματος του ορισμού από την αγγλική.

Πλέον, η παραπάνω “ιστορία” έχει ενσωματωθεί και στο λήμμα της λέξης στη Βικιπαίδεια:


One Reply to “WIKI-unprotected”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *