Εργασία “wiki” No3:

Το τελευταίο “wiki”-βήμα μας ήταν η ενασχόληση με τον κώδικα Wiki και η συγγραφή ενός κειμένου σε αυτόν.

Στόχος ήταν εκμάθηση των βασικών στοιχείων του κώδικα Wiki (απλουστευμένος κώδικας της μορφής HTML) και η συγγραφή ενός άρθρου χρησιμοποιώντας αυτόν έναντι των διευκολύνσεων μορφοποίησης που προσφέρει μια πλατφόρμα Wiki όπως είναι η Βικιπαίδεια. Για το λόγο αυτό, η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε εκτός Wikipedia, αλλά στην ειδικά διαμορφωμένη για το μεταπτυχιακό “Διδακτική της Βιολογίας” πλατφόρμα Wiki (ΕΔΩ).

Στα πλαίσια, λοιπόν, της εξάσκησης-γνωριμίας με τον κώδικα Wiki κλήθηκα να μεταφέρω σε μια σελίδα Wiki το πλήρες κείμενο (μορφοποιήσεις, εικόνες, κλπ.) των θεμάτων της Βιολογίας κατά τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2017.

Το τελικό αποτέλεσμα της εργασίας, όπου μπορεί να επισκεφτεί κανείς ΕΔΩ, είναι ένα κείμενο με διαμόρφωση πολύ παρόμοια με την αρχική που είχε το έγγραφο στις εξετάσεις του 2017:

Το πραγματικό κείμενο, όμως, από το οποίο προκύπτει η παραπάνω διαμόρφωση (προβολή ΕΔΩ) είναι πολύ πιο σύνθετο, δεδομένου ότι η συγγραφή έγινε σε κώδικα Wiki:

One Reply to “WIKI-master

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *