ΔΙδακτικό Σενάριο: Πρωτεΐνες

Στη συνέχεια των εργασιών μας, θα παρατεθεί ένα σχέδιο Μαθήματος, το οποίο θα αφορά την ενότητα: Μακρομόρια: Ι Πρωτεΐνες: Διαδεδομένες πολύπλοκες και εύθραυστες από το βιβλίο της βιολογίας της Β΄ Λυκείου. Να σημειωθεί εδώ ότι το σχέδιο μαθήματος της συγκεκριμένης ενότητας, θα αποτελείται από δύο μέρη. Το Α΄ ΜΕΡΟΣ, το οποίο θα αφορά τον εκπαιδευτικό…

Read More

Moodle και Σχέδιο Μαθήματος

Το Moodle είναι ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων ή πιο απλά ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το Moodle διαθέτει μεγάλη ποικιλία εργαλείων για την υποστήριξη της μάθησης και της διδασκαλίας όπως διαχείριση πόρων (έγγραφα, μαθήματα, κτλ.) υποστήριξη αξιολόγησης (κουίζ, εργασίες κτλ) κ.α. Βασίζεται στην εποικοδομητική…

Read More

Προσομοιώσεις

Οι προσομοιώσεις είναι ένα πολύ χρήσιμο τεχνολογικό μέσο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία στη μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη προσέγγιση του μαθησιακού αντικειμένου, που διαπραγματεύεται κάθε φορά. Οι προσομοιώσεις είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης των γνώσεων των μαθητών, μέσα από την οπτική αναπαράσταση των μαθησιακών…

Read More

Κουίζ

Τα Κουίζ είναι ένα πολύ χρήσιμο τεχνολογικό μέσο, το οποίο εάν τοποθετηθεί κατάλληλα στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα οδηγήσει σε μια ακόμη πιο εποικοδομητική μάθηση αλλά ακόμη και σε μια διαμορφωτική αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας. Τα συνηθέστερα κουίζ είναι αυτά στα οποία καλείται να δώσει κάποιος μια απάντηση ανάμεσα σε άλλες και για κάθε σωστή απάντηση…

Read More

Wikipedia

Η Wikipedia (ή Βικιπαιδεία στα Ελληνικά) είναι ένα συλλογικό εγκυκλοπαιδικό εγχείρημα, το οποίο είναι παγκόσμιο και πολύγλωσσο και λειτουργεί με την αρχή του wiki. Το wiki είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία επιτρέπει στους χρήστες της να προσθέτουν, να τροποποιούν ή να διαγράφουν το περιεχόμενό της σε συνεργασία με τους άλλους. Η Wikipedia έχει ως…

Read More

Εννοιολογικοί Χάρτες

Οι C-maps ή Conceptual Maps (εννοιολογικοί χάρτες) οργανώνουν τη δομή μιας επιστημονικής περιοχής χρησιμοποιώντας έννοιες κλειδιά και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις. Υπάρχουν αρκετά είδη εννοιολογικών χαρτών, όπως οι αραχνοειδείς, οι ιεραρχικώς δομημένοι, οι συστημικοί εννοιολογικοί χάρτες κ.α. Οι εννοιολογικοί χάρτες έχουν ως στόχο να αποσαφηνίζουν τη σκέψη των μαθητών, σε σχέση με την επιστημονική έννοια…

Read More

Η Κυτταρική Διαίρεση

Μάθημα : Βιολογία Τάξη: Γ’ Γυμνασίου Διδακτική ενότητα :Κυτταρική διαίρεση ( Μίτωση-Μείωση) Διδακτικοί στόχοι: Να κατανοήσουν οι μαθητές  βασικά στάδια της κυτταρικής διαίρεσης Να κατανοήσουν την έννοια της Μίτωσης και την έννοια της Μείωσης Να μπορούν να ξεχωρίζουν τις δύο αυτές διαδικασίες Πολλές φορές μια γόνιμη διδασκαλία ενός μαθήματος βιολογίας μπορεί να γίνει με διαφορετικούς…

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ FW:ΙΝΤΕRNATIONAL SCHOOL AWARD Δευτέρα 12 Νοεμβρίου  15:00-16:00 στο BRITISH COUNCIL Πλατεία Κολωνακίου 17

Read More

Περί Ενζύμων

Ι. ΔΡΑΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ Τα ένζυμα, γενικά, καταλύουν αντιδράσεις που θα μπορούσαν να γίνουν και χωρίς την παρουσία τους. Με την παρουσία όμως των ενζύμων η ταχύτητα των αντιδράσεων αυξάνεται ακόμη και μέχρι 100 εκατομμύρια φορές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται, με την παρουσία ενζύμων, μέσα σ’ ένα λεπτό, θα χρειάζονταν 32 μήνες για να…

Read More

Πλασματική Μεμβράνη

Πλασματική μεμβράνη ονομάζουμε αυτήν που οριοθετεί το κύτταρο σε σχέση με το εξωτερικό του περιβάλλον. Οι λειτουργίες της, όπως και οι λειτουργίες των υπολοίπων κυτταρικών δομών, απορρέουν από τη δομή της. ΔΟΜΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Α. ΡΕΥΣΤΟ ΜΩΣΑΙΚΟ Το μοντέλο που δεχόμαστε σήμερα είναι αυτό του «ρευστού μωσαϊκού», που προτάθηκε το 1972 από τους Σ. Σίνγκερ…

Read More