Εννοιολογικός χάρτης με τη χρήση Cmap.

Οι εννοιολογικοί χάρτες αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά από τον Joseph D. Novak το 1972 κατά τη διάρκεια ενός ερευνητικού προγράμματος στο Cornell University. Το πρόγραμμα έγινε σε μαθητές και είχε στόχο τη μελέτη-παρακολούθηση των γνωστικών αλλαγών που αφορούσαν στις φυσικές επιστήμες. Η έρευνα της ομάδας του Novak ήταν βασισμένη στις θέσεις του Ντέιβιντ Όσουμπελ (David Ausubel – “The psychology of meaningful learning” – 1963) ότι, δηλαδή η γνώση μαθαίνεται και είναι πλήρως κατανοητή από το μαθητή, όταν αυτός γνωρίζει πώς αυτό που έμαθε σχετίζεται με άλλες πρότερες γνώσεις. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης έρευνας στο πανεπιστήμιο Cornell προέκυψε η ιδέα της παρουσίασης της σκέψης των παιδιών με τη βοήθεια ενός χάρτη της σκέψης τους.

Στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία
της Βιολογίας” , ασχοληθήκαμε με τη μελέτη και τη δημιουργία των εννοιολογικών χαρτών με τη χρήση του λογισμικού Cmap. Το κείμενο που δόθηκε προς επεξεργασία ήταν το ακόλουθο…

Στο παραπάνω κείμενο γίνεται αναφορά στους βλεννογόνους αδένες και ορισμένες λειτουργίες αυτών. Στη διαδικασία δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη εντοπίστηκαν οι κύριες βιολογικές έννοιες του κειμένου και στη συνέχεια ξεκίνησε η σχεδίαση διαγράμματος.

Εννοιολογικός χάρτης με τη χρήση Cmap.

Στα πλαίσια τοποθετούνται συνήθως οι βασικές έννοιες της βιολογίας και συνδέονται μεταξύ τους με βέλη και ένα ρήμα ή μια σύντομη περιγραφή λειτουργίας της έννοιας. Στο λογισμικό υπάρχουν και πιο σύνθετες λειτουργίες για την επεξεργασία κειμένου, πλαισίου, φόντου, χρωμάτων κ.ά. Επίσης δίνεται η δυνατότητα προσθήκης εικόνας, υπερσύνδεσης κτλ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, χρήσιμο και χρονοβόρο για τη σωστή σύνδεση των εννοιών. Η χρήση όμως των εννοιολογικών χαρτών βοηθούν σημαντικά στην εκμάθηση δύσκολων εννοιών όπως αυτών της επιστήμης της βιολογίας.