Γνωριμία με το βικιπαίδεια…

Στα πλαίσια αναγκαιότητας των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, έγινε προσπάθεια για τη χρήση του wiki. Έχοντας οδηγίες από σημειώσεις και διαβάζοντας και επιπλέων πληροφορίες από την κατηγορία “βοήθεια” του λογισμικού έγιναν τα πρώτα βήματα σύνταξης κειμένου σε “γλώσσα wiki”. Δυσκολεύτηκα λίγο και μου πήρε αρκετό χρόνο μέχρι να ξεκινήσω και να αρχίσω να κατανοώ τον τρόπο λειτουργίας.

Στη συνέχεια, αφού είχα σημειώσει και εντοπίσει τους κώδικες που χρειαζόμουν, όλα γινόντουσαν πιο βατά.

Εδώ βλέπουμε τους κώδικες wiki για την συγγραφή κειμένου.

Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε την μορφή του κειμένου. με την επιλογή “προεπισκόπηση επεξεργασίας” έχουμε πλήρη εικόνα για το τι συντάσσεται και πώς εμφανίζεται.

Τα σχεδιαγράμματα μπήκαν με τη μορφή εικόνας στο αρχείο και το αποτέλεσμα ήταν εξίσου ικανοποιητικό με το πρότυπο.

Ήταν ωραία εμπειρία και θα ήταν ενδιαφέρον και σε μαθητές/τριες γυμνασίου-λυκείου, ειδικά σε όσους/όσες έχουν κλήση στην πληροφορική και τον προγραμματισμό.