Αναδεικνύοντας τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις των μαθητών : Το παράδειγμα της φωτοσύνθεσης

Οι προκαταλήψεις και παρανοήσεις των μαθήτων αποτελούν γενικότερα εμπόδιο στη διδασκαλία επιστημονικών μαθημάτων και εάν δεν αντιμετωπιστούν διδακτικά μπορεί να … Continue ReadingΑναδεικνύοντας τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις των μαθητών : Το παράδειγμα της φωτοσύνθεσης

Διδασκαλία μετά μουσικής : Πώς επηρεάζει τη διαδικασία μάθησης

Το «διάβασμα μετά μουσικής» αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική μεταξύ των μαθητών. Ενώ πολλοί μαθητές ισχυρίζονται ότι διαβάζοντας με μουσική συνοδεία … Continue ReadingΔιδασκαλία μετά μουσικής : Πώς επηρεάζει τη διαδικασία μάθησης