Τα συστήματα λογισμικού που δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επικοινωνεί με τους μαθητές του από απόσταση και σε μη πραγματικό χρόνο για την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού που απαιτείται για τη διεξαγωγή του μαθήματος καλούνται πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης ή πλατφόρμες εικονικής εκμάθησης (Virtual Learning Environments). Οι περισσότερες από τις πλατφόρμες αυτές έχουν σαν στόχο, όχι απλώς την αναπαραγωγή της κλασσικής εκπαιδευτικής διαδικασίας σε περιβάλλον υπολογιστή, αλλά και την εκμετάλλευση της τεχνολογίας των υπολογιστών για την παροχή εξελιγμένων εργαλείων εκπαίδευσης σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές, κάτι που συνεπάγεται συνολικά την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το Moodle είναι ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων μάθησης ή ένα σύστημα εικονικής μάθησης, ή πιο απλά ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Στην παρούσα άσκηση επιλέξαμε το κεφάλαιο «1.2 Κύτταρο: Η μονάδα της ζωής» του σχολικού βιβλίου της Βιολογίας της Β’και Γ’ Γυμνασίου για διδασκαλία μέσω του moodle.

Για το κεφάλαιο αυτό θέσαμε τρεις προσδοκώμενους μαθησιακούς στόχους, που αφορούν στο γνωστικό κομμάτι αποκλειστικά. Για την επίτευξη των στόχων αυτών παραθέσαμε πηγές μέσω των οποίων οι μαθητές μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με την απαραίτητη θεωρία, ορισμένες δραστηριότητες προς επεξεργασία και αφομοίωση της θεωρίας αυτής και, τέλος, με τη δραστηριοτητα «κουίζ» θελήσαμε να δώσουμε την ευκαρία σε κάθε μαθητή/τρια να αυτοαξιολογήσει τον εαυτό του/της. Τέλος, ολοκληρώσαμε με εξέταση των μαθητών με κουίζ ερωτήσεων εφ’όλης της ύλης του κεφαλαίου. Ας δούμε πιο αναλυτικά τους στόχους και τι κάναμε για να τους πετύχουμε.

Οι μαθητές θέλουμε να κατανοήσουν:

A) Πώς προκύπτει η διάκριση των κυττάρων σε ευκαρυωτικά και προκαρυωτικά.Ποια είναι η δομή ενός τυπικού ευκαρυωτικού κυττάρου. Τι είναι τα οργανίδια και ποιες λειτουργίες επιτελούν.


B) Ποια είναι η δομή ενός προκαρυωτικού κυττάρου. Ποιες οι ομοιότητες και οι διαφορές ευκαρυωτικών (ζωικών και φυτικών) κυττάρων τόσο μεταξύ τους όσο και με τα προκαρυωτικά κύτταρα.

Γ) Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται μονοκύτταροι και ποιοι πολυκύτταροι. Πώς κινούνται οι μονοκύτταροι οργανισμοί. Ποιοι οργανισμοί φωτοσυνθέτουν.

Κατανόηση του ότι διαφορετικά κύτταρα επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες.

Απαραίτητη Θεωρία

Ως πηγές πληροφοριών στον κάθε στόχο χρησιμοποιήσαμε Σελίδες, Φακέλους, Εικόνες. Για περαιτέρω κατανόηση της ύλης χρησιμοποιήσαμε ως πηγες πληροφοριών διευθύνσεις URL.

Το άρθρωμα σελίδας επιτρέπει σε έναν διδάσκοντα να δημιουργήσει έναν πόρο ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας έναν επεξεργαστή κειμένου. Μια σελίδα μπορεί να εμφανίσει κείμενο, εικόνες, ήχο, βίντεο, συνδέσμους ιστού και ενσωματωμένο κώδικα, όπως χάρτες Google. Τα πλεονεκτήματα χρήσης του αρθρώματος σελίδας αντί του αρθρώματος αρχείου περιλαμβάνουν την ευκολότερη πρόσβαση (για παράδειγμα σε χρήστες κινητών συσκευών) και την ευκολότερη ενημέρωση. Για μεγάλες ποσότητες περιεχομένου, προτείνεται χρήση του αρθρώματος βιβλίου αντί για σελίδα. Μια σελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

 • Για παρουσίαση των όρων και προϋποθέσεων ενός μαθήματος ή μιας περίληψης της ύλης του μαθήματος.
 • Για ενσωμάτωση μερικών αρχείων βίντεο ή ήχου μαζί με κάποιο επεξηγηματικό κείμενο

Εδώ χρησιμοποιήσαμε την θεωρία του σχολικού βιβλίου.

Το άρθρωμα διεύθυνσης URL επιτρέπει στον διδάσκοντα να παρέχει έναν σύνδεσμο ιστού ως ένα πόρο μαθήματος. Σε οτιδήποτε είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε σύνδεση (στο Διαδίκτυο), όπως έγγραφα ή εικόνες, μπορεί να δημιουργηθεί σύνδεσμος· η διεύθυνση URL δεν χρειάζεται να είναι η αρχική σελίδα ενός ιστοτόπου. Η διεύθυνση URL μιας συγκεκριμένης ιστοσελίδας μπορεί να αντιγραφεί και να επικολληθεί ή ένας διδάσκοντας μπορεί να χρησιμοποιήσει τον επιλογέα αρχείων και να επιλέξει έναν σύνδεσμο από ένα χώρο αποθήκευσης (αποθετήριο) όπως π.χ. το Flickr, το YouTube ή το Wikimedia (ανάλογα με το ποια αποθετήρια έχουν ενεργοποιηθεί για τον ιστότοπο).

Υπάρχουν ορισμένες επιλογές εμφάνισης για τη διεύθυνση URL, όπως ενσωματωμένα ή άνοιγμα σε νέο παράθυρο, και προχωρημένες επιλογές για την παράδοση πληροφοριών, όπως το όνομα ενός μαθητή, μέσω της διεύθυνσης URL, εάν απαιτείται.

Σημειώστε ότι οι διευθύνσεις URL μπορούν επίσης να προστεθούν σε κάθε άλλο τύπο πόρων ή δραστηριότητας μέσω του επεξεργαστή κειμένου.

Εδώ χρησιμοποιήσαμε έναν σύνδεσμο της Wikipedia και ένα βίντεο.

Το άρθρωμα φακέλου επιτρέπει σε ένα διδάσκοντα να εμφανίσει έναν αριθμό από σχετικά αρχεία μέσα σε έναν μόνο φάκελο, μειώνοντας τη συνεχή κύλιση της σελίδας του μαθήματος. Ένας συμπιεσμένος φάκελος μπορεί να ανεβεί και να αποσυμπιεστεί για εμφάνιση ή να δημιουργηθεί ένας άδειος φάκελος και να ανεβούν αρχεία μέσα σε αυτόν.

Ένας φάκελος μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

 • Για μια σειρά από αρχεία πάνω σε ένα θέμα, για παράδειγμα ένα σετ από περασμένα θέματα εξετάσεων σε μορφότυπο pdf ή μια συλλογή από αρχεία εικόνων για χρήση σε έργα ομάδων μαθητών.
 • Για να παρέχει ένα κοινόχρηστο χώρο ανεβάσματος αρχείων από διδάσκοντες, πάνω στην σελίδα του μαθήματος (κρατώντας το φάκελο κρυφό ώστε να μπορούν να τον δουν μόνο διδάσκοντες).
Εδώ ο φάκελος περιείχε ένα αρχείο Word με την απαραίτητη θεωρία του σχολικού βιβλίου καθώς και έναν συνοπτικό πίνακα Excel στον οποίον παρέχεται συγκεντρωμένη πληροφορία.

Για την επεξεργασία της θεωρίας χρησιμοποιήσαμε τις δραστηριότητες Φόρουμ και Γλωσσάρι, Βάση Δεδομένων και Εργασία, ενώ για την αυτοαξιολόγηση τη δραστηριότητα Κουίζ.

Το άρθρωμα δραστηριότητας φόρουμ δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έχουν ασύγχρονες συζητήσεις (δηλαδή συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα σε μια εκτεταμένη χρονική περίοδο).

Υπάρχουν αρκετοί τύποι φόρουμ για να επιλέξετε, όπως ένα τυπικό φόρουμ όπου οποιοσδήποτε μπορεί να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση οποτεδήποτε· ένα φόρουμ όπου κάθε μαθητής μπορεί να δημοσιεύσει ακριβώς μια συζήτηση· ή ένα φόρουμ ερώτησης και απάντησης όπου οι μαθητές πρέπει πρώτα να δημοσιεύσουν προτού να μπορούν να δουν τις δημοσιεύσεις των άλλων μαθητών. Ένας διδάσκων μπορεί να επιτρέψει αρχεία να επισυνάπτονται σε δημοσιεύσεις φόρουμ. Επισυναπτόμενες εικόνες εμφανίζονται στην δημοσίευση του φόρουμ.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να εγγραφούν σε ένα φόρουμ για να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέες δημοσιεύσεις στο φόρουμ. Ένας διδάσκων μπορεί να ορίσει την εγγραφή ως προαιρετική, υποχρεωτική ή αυτόματη ή να εμποδίσει την εγγραφή εντελώς. Αν απαιτείται, οι μαθητές μπορούν να μπλοκαριστούν από το να δημοσιεύουν περισσότερες από έναν δεδομένο αριθμό δημοσιεύσεων μέσα σε δεδομένο χρονικό διάστημα· αυτό μπορεί να αποτρέψει τα άτομα από το να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις.

Οι δημοσιεύσεις σε φόρουμ μπορούν να βαθμολογηθούν από διδάσκοντες ή μαθητές (αξιολόγηση από ομοτίμους). Οι βαθμολογίες μπορούν να συναθροιστούν για να σχηματίσουν έναν τελικό βαθμό που καταγράφεται στο βαθμολόγιο.

Τα φόρουμ μπορούν να έχουν πολλές χρήσεις, όπως ως:

 • Ένας κοινωνικός χώρος ώστε οι μαθητές να αλληλογνωριστούν
 • Για ανακοινώσεις ενός μαθήματος (με χρήση ενός φόρουμ ανακοινώσεων με υποχρεωτική εγγραφή)
 • Για συζήτηση του περιεχομένου του μαθήματος ή ανάγνωση υλικού
 • Για συνέχιση δικτυακά ενός θέματος που τέθηκε προηγουμένως σε μια πρόσωπο με πρόσωπο σύνοδο
 • Για συζήτηση μόνο για διδάσκοντες (με χρήση κρυφού φόρουμ)
 • Ένα κέντρο βοήθειας όπου εκπαιδευτές και μαθητές μπορούν να δώσουν συμβουλές
 • Μια περιοχή υποστήριξης ένας-προς-έναν για ιδιαίτερες επικοινωνίες διδάσκοντα-μαθητή (με χρήση φόρουμ με χωριστές ομάδες και με έναν μαθητή ανά ομάδα)
 • Για επέκταση δραστηριοτήτων, για παράδειγμα «σπαζοκεφαλιές» για να σκεφτούν βαθιά και σοβαρά οι μαθητές και να προτείνουν λύσεις

Το άρθρωμα δραστηριότητας γλωσσαρίου επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δημιουργούν και να διατηρούν μια λίστα ορισμών, όπως ένα λεξικό, ή να συλλέγουν και να οργανώνουν πόρους ή πληροφορίες. Ένας διδάσκων μπορεί να επιτρέψει την επισύναψη αρχείων σε καταχωρήσεις γλωσσαρίου. Οι συνδεδεμένες εικόνες εμφανίζονται στην καταχώριση. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν ή να περιηγηθούν στις καταχωρήσεις αλφαβητικά ή ανά κατηγορία, ημερομηνία ή συγγραφέα. Οι καταχωρήσεις μπορούν να εγκρίνονται από προεπιλογή ή να απαιτούν έγκριση από έναν διδάσκοντα προτού να είναι ορατές από όλους. Εάν είναι ενεργοποιημένο το φίλτρο αυτόματης δημιουργίας συνδέσμων γλωσσαρίου, οι καταχωρήσεις θα συνδέονται αυτόματα όπου οι λέξεις και/ή οι φράσεις της έννοιας εμφανίζονται μέσα στο μάθημα. Ένας διδάσκων μπορεί να επιτρέψει σχόλια στις καταχωρήσεις. Οι καταχωρήσεις μπορούν επίσης να αξιολογηθούν από εκπαιδευτικούς ή μαθητές (αξιολόγηση από ομότιμους). Οι αξιολογήσεις μπορούν να συναθροιστούν για να σχηματίσουν έναν τελικό βαθμό που καταγράφεται στο βαθμολόγιο. Τα γλωσσάρια έχουν πολλές χρήσεις, όπως:

 • Μια συνεργατική τράπεζα βασικών όρων
 • Ένας χώρος «Γνωριμία μαζί σας» όπου οι νέοι μαθητές προσθέτουν το όνομά τους και τα προσωπικά τους στοιχεία
 • Ένα βοήθημα «Χρήσιμες συμβουλές» με βέλτιστες πρακτικές σε ένα πρακτικό θέμα
 • των χρήσιμων βίντεο, εικόνων ή αρχείων ήχου
 • Ένα βοήθημα για επανάληψη των γεγονότων που πρέπει να θυμόμαστε

Εδώ φτιάξαμε ένα γλωσσάρι με όλα τα συστατικά των  κυττάρων που είδαμε ως τώρα. Για κάθε στοιχείο θα πρέπει να περιγράφεται η δομή του, η λειτουργία του καθώς και σε ποιο είδος κυττάρου απαντάται.

Το άρθρωμα δραστηριότητας βάσης δεδομένων επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δημιουργούν, να συντηρούν και να κάνουν αναζητήσεις μέσα από μια συλλογή καταχωρήσεων (δηλ. εγγραφών). Η δομή των καταχωρήσεων ορίζεται από τον διδάσκοντα ως ένα πλήθος από πεδία. Οι τύποι των πεδίων συμπεριλαμβάνουν πλαίσια ελέγχου, κουμπιά επιλογής, πτυσσόμενα μενού, περιοχές κειμένου, διευθύνσεις ιστού URL, εικόνες και ανεβασμένα αρχεία.

Η οπτική απεικόνιση των πληροφοριών σε λίστες, προβολή ή επεξεργασία καταχωρήσεων βάσης δεδομένων μπορεί να ελέγχεται από φόρμες βάσεων δεδομένων. Οι δραστηριότητες βάσεων δεδομένων μπορούν να διαμοιράζονται μεταξύ μαθημάτων ως πρότυπα και ένας διδάσκων μπορεί επίσης να εισάγει και να εξάγει (μαζικά) καταχωρήσεις της βάσης δεδομένων.

Αν η δημιουργία αυτόματων συνδέσμων είναι ενεργοποιημένη, κάθε καταχώρηση στην βάση δεδομένων θα συνδεθεί με την θέση όπου οι λέξεις ή οι φράσεις εμφανίζονται στο μάθημα.

Ένας διδάσκων μπορεί να επιτρέψει σχόλια στις καταχωρήσεις. Οι καταχωρήσεις μπορούν επίσης να βαθμολογούνται από διδάσκοντες ή μαθητές (αξιολόγηση από ομότιμους). Οι βαθμολογίες μπορούν να συναθροίζονται για να διαμορφώσουν έναν τελικό βαθμό, ο οποίος εγγράφεται στο βαθμολόγιο.

Οι δραστηριότητες βάσεων δεδομένων έχουν πολλές χρήσεις, όπως:

 • Μια συνεργατική συλλογή από συνδέσμους ιστού, βιβλία, κριτικές βιβλίων, αναφορές σε περιοδικά κλπ.
 • Για εμφάνιση φωτογραφιών, αφισών, ιστοτόπων ή ποιημάτων δημιουργημένων από μαθητές, για σχολιασμό και κριτικές από ομότιμους.

Εδώ θελήσαμε να δημιουργουργήσουμε και εμπλουτίζουμε καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς μια βάση δεδομένων με όλους τους οργανισμούς που συναντάμε στο σχολικό βιβλίο. Για κάθε οργανισμό θα γράφουμε το όνομά του, το επιστημονικό του όνομα, θα παραθέτουμε μια φωτογραφία του, θα συμπληρώνουμε τα παρακάτω στοιχεία : Είναι προκαρυωτικός ή ευκαρυωτικός? Είναι μονοκύτταρός ή πολυκύτταρος? Είναι φωτοσυνθετικός ή όχι? Είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο και αν ναι με ποιον τρόπο?

Το άρθρωμα δραστηριότητας «Ανάθεση εργασίας» επιτρέπει σε έναν διδάσκοντα να αναθέτει καθήκοντα, να συλλέγει εργασίες και να παρέχει βαθμούς και ανατροφοδότηση. Οι μαθητές μπορούν να υποβάλουν οποιοδήποτε ψηφιακό περιεχόμενο (αρχεία), όπως έγγραφα επεξεργαστών κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, εικόνες ή ήχους και βίντεο κλιπ. Εναλλακτικά, ή επιπλέον, η εργασία μπορεί να απαιτεί από τους μαθητές να πληκτρολογούν κείμενο απευθείας στον επεξεργαστή κειμένου. Μια δραστηριότητα εργασίας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να υπενθυμίσει στους μαθητές αναθέσεις «πραγματικού κόσμου», που οφείλουν να ολοκληρώσουν εκτός σύνδεσης, όπως έργα τέχνης, και συνεπώς να μην απαιτούν οποιοδήποτε ψηφιακό περιεχόμενο. Οι μαθητές μπορούν να υποβάλουν εργασίες ατομικά ή ως μέλη μιας ομάδας. Κατά την εξέταση των εργασιών, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αφήνουν σχόλια ανατροφοδότησης και να ανεβάζουν αρχεία, όπως βαθμολογημένες υποβολές μαθητών, έγγραφα με σχόλια ή με ηχογραφημένη προφορική ανατροφοδότηση. Οι αναθέσεις μπορούν να βαθμολογηθούν χρησιμοποιώντας μια αριθμητική ή προσαρμοσμένη κλίμακα ή μια προηγμένη μέθοδο βαθμολόγησης όπως μια ρουμπρίκα (Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων, rubric). Οι τελικοί βαθμοί καταγράφονται στο βαθμολόγιο.

Παρακάτω βλέπουμε τις εργασίες που αναθέσαμε στους μαθητές για το κεφάλαιο αυτό.

Εργασία 1

Τα βακτήρια(προκαρυωτικά κύτταρα) και οι μύκητες(ευκαρυωτικά κύτταρα) είναι επιβλαβή για την υγεία. Σχολιάστε την παραπάνω πρόταση

Εργασία 2

Το σπερματοζωάριο είναι μικρό και κινείται με μαστίγιο άρα είναι προκαρυωτικό κύτταρο.Σχολιάστε την παραπάνω πρόταση.

Τέλος η δραστηριότητα κουίζ επιτρέπει σε έναν διδάσκοντα να δημιουργεί κουίζ που περιλαμβάνουν ερωτήσεις διαφόρων τύπων, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, σύντομης απάντησης και αριθμητικές.

Ο διδάσκοντας μπορεί να επιτρέψει την προσπάθεια του κουίζ πολλές φορές, με τις ερωτήσεις να ανακατεύονται ή τυχαία να επιλέγονται από την τράπεζα ερωτήσεων. Μπορεί να οριστεί χρονικό όριο.

Κάθε προσπάθεια βαθμολογείται αυτόματα, με εξαίρεση τις ερωτήσεις συγγραφής έκθεσης, και η βαθμολογία καταγράφεται στο βαθμολόγιο.

Ο διδάσκοντας μπορεί να επιλέξει πότε και αν οι υποδείξεις, η ανατροφοδότηση και οι σωστές απαντήσεις θα εμφανίζονται στους μαθητές.

Τα κουίζ μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

 • Ως εξετάσεις μαθήματος
 • Ως μίνι τεστ για ανάγνωση εργασιών ή στο τέλος ενός θέματος
 • Ως πρακτική εξάσκηση για εξετάσεις χρησιμοποιώντας ερωτήσεις από προηγούμενες εξετάσεις
 • Για να παραδώσει άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με την απόδοση
 • Για αυτοαξιολόγηση

Εδώ το κουίζ χρησιμοποιηθηκε τόσο για αυτοαξιολόγηση όσο και ως τρόπος τελικής εξέτασης στο τέλος του κεφαλαίου. Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν δημιουργήθηκαν στην τραπεζα θεμάτων και ήταν κυριώς πολλαπλής επιλογής με ανατροφοδότηση. Κάθε Στόχος είχε τις δικές του ερωτήσεις για αυτοαξιολόγηση. Οι ερωτήσεις αυτές μαζί με νέες χρησιμοποιήθηκαν και για την τελική εξέταση.

Το Moodle παράλληλα με την κλασσική διδασκαλία μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο που θα κεντρίσει τους προσφιλείς στην τεχνολογία μαθητές. Απαιτείται ωστόσο χρόνος και ευθύνη από την πλευρά του καθηγητή για το στήσιμο της πλατφόρμας και του περιεχομένου της. Άπαξ αυτό συμβεί όμως μπορούμε να καρπωθούμε τα οφέλη τα οποία είναι πολλά καθώς οι δυνατότητές του δεν περιορίζονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και στην κλασσική εκπαίδευση με διαφόρους τρόπους. Μέσα από το γραφικό περιβάλλον του Moodle, το οποίο δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις για τη δημιουργία μαθήματος και την παρακολούθησή του, ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει το μάθημα με τρόπο που προκαλεί ενδιαφέρον με την εισαγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορες μορφές, την ανάθεση εργασιών στους εκπαιδευόμενους, την επικοινωνία μαζί τους μέσω εργαλείων ασύγχρονης ή σύγχρονης επικοινωνίας και την αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευομένων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναλύουν, να ερευνούν και κυρίως να συνεργάζονται τόσο με τους εκπαιδευτικούς όσο και μεταξύ τους. Όπως κάθε πλατφόρμα εκμάθησης, έτσι και η πλατφόρμα Moodle δίνει πρόσβαση σε έναν προσωπικό δικτυακό χώρο όπου οι εκπαιδευτές μπορούν να αποθηκεύσουν τα μαθήματα και τα επιτεύγματά τους, και κάθε εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση σε διδακτικό υλικό και σε εργαλεία που υποστηρίζουν τον προγραμματισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών. Η εφαρμογή υποστηρίζει την «εξατομικευμένη μάθηση», επιτρέποντας στους εκπαιδευτές να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών βάσει των μεμονωμένων αναγκών των εκπαιδευομένων τους. Κύρια χαρακτηριστικά είναι η επικοινωνία και η συνεργασία και ο εντοπισμός της δραστηριότητας του εκπαιδευόμενου στην πλατφόρμα. Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα διαχείρισης μαθημάτων Moodle μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://moodle.org.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *