Λίγα στοιχεία για την χρησιμότητα των Νέων Τεχνολογιών στη Βιολογία, έγραψα στον προσωπικό μου λογαριασμό στη βικιπαίδεια. Οι Νέες Τεχνολογίες είναι αρκετά σημαντικές για την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στόχος μέσω της χρήσης τους είναι η κινητοποίηση των μαθητών και την δημιουργία ενός κλίματος στην τάξη, όπου οι μαθητές θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ή θα έχουν ενεργή συμμετοχή με κάποιο τρόπο στην διαδικασία αυτή.

Προβολή ιστορικού:

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82:Paraskevipap&action=history

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

2 thoughts on “Λίγο απο Βικιπαίδεια”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *