Ένα μάθημα στο moodle

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού, δημιούργήσαμε στην πλατφόρμα του moodle ορισμένα μαθήματα. Τα μαθήματα που δημιούργησα απευθύνονται σε παιδιά νηπιακής ηλικίας, καθώς αφορούν στόχους του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου με θέμα την βιολογία. Στο moodle γενικό θέμα ήταν ο μικρόκοσμος, δηλαδή ό,τι αφορά μικρόβια, γονίδια και γενικότερα οργανισμούς που δεν είναι διακριτοί με γυμνό οφθαλμό. Τα…

Read More

Λίγο απο Βικιπαίδεια

Λίγα στοιχεία για την χρησιμότητα των Νέων Τεχνολογιών στη Βιολογία, έγραψα στον προσωπικό μου λογαριασμό στη βικιπαίδεια. Οι Νέες Τεχνολογίες είναι αρκετά σημαντικές για την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στόχος μέσω της χρήσης τους είναι η κινητοποίηση των μαθητών και την δημιουργία ενός κλίματος στην τάξη, όπου οι μαθητές θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ή θα…

Read More