Αντίστροφη τάξη; τι είναι αυτό;

Οι σημερινές παιδαγωγικές πρακτικές ενθαρρύνουν την εμπλοκή και ενεργή συμμετοχή του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι ακόμα επικρατεί η δασκαλοκεντρική μάθηση. Μία καινούρια παιδαγωγική προσέγγιση αποτελεί η “αντίστροφη τάξη”. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί έναν συνδυασμό απο την παραδοσιακή και την εξ’ αποστάσεως μάθηση, η οποία βάσει ερευνών είναι αποτελεσματική. Ουσιαστικά στην…

Read More

Έχει σημασία να αναπνέω

    Η αναπνοή είναι μια πολύ σημαντική διεργασία για όλους τους οργανισμούς και απαραίτητη για την ύπαρξη ζωής. Χωρίς την αναπνοή δεν μπορούμε να προσλαμβάνουμε τα στοιχεία του περιβάλλοντος που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μας. Κάθε ζωντανός οργανισμός που υπάρχει, αναπνέει, είτε ανήκει στη φύση είτε στο ζωϊκό βασίλειο.    Απο τους οργανισμούς…

Read More