Ο ευτροφισμός είναι ένα βασικό περιβαλλοντικό πρόβλημα και αφορά κυρίως οικοσυστήματα του γλυκού νερού. Έχει παρατηρηθεί σε πολλές περιοχές κατα καιρούς, όπως ο Θερμαϊκός. Συνήθως, ο άνθρωπος φέρει μεγάλη ευθύνη για το φαινόμενο αυτό, καθώς τα οργανικά απόβλητα, τα απορρυπαντικά και τα λιπάσματα απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες θρεππτικών στοιχείων, απο τα οποία τρέφονται φυτικοί οργανισμοί των λιμνών. Η αύξηση των οργανισμών αυτών προκαλεί τη μείωση του οξυγόνου, καθώς το καταναλώνουν, με αποτέλεσμα τη μείωση της βιοποικιλότητας. Στο νερό, ελλατώνεται το οξυγόνο μέχρι η συγκέντρωσή του να μηδενιστεί και οι διαδικασίες που επιτελούνται μέσα σε αυτό να είναι αναερόβιες.

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=history

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One thought on “Λίγα λόγια για τον ευτροφισμό”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *