Επαυξημένη πραγματικότητα, επαυξημένη μάθηση?

Επαυξημένη πραγματικότητα, επαυξημένη μάθηση?

Επαυξημένη πραγματικότητα (AR) είναι η ενσωμάτωση ψηφιακών πληροφοριών στο περιβάλλον του χρήστη σε πραγματικό χρόνο. Σε αντίθεση με την εικονική πραγματικότητα, η οποία δημιουργεί ένα εντελώς τεχνητό περιβάλλον, η επαυξημένη πραγματικότητα χρησιμοποιεί το υπάρχον περιβάλλον και προσθέτει νέες πληροφορίες πάνω σε αυτό. Η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας (AR) αναγνωρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια […]

Read Me 2 Comments

Χρυσός «φυτρώνει” στα δέντρα

Χρυσός «φυτρώνει” στα δέντρα

Λένε ότι τα λεφτά δε φυτρώνουν στα δέντρα, όμως ερευνητές στην Αυστραλία διαπίστωσαν ότι φυτρώνει το δεύτερο καλύτερο πράγμα. Χρυσός. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη, δέντρα Eucalyptus ενδέχεται να μετατοπίζουν μόρια χρυσού (Au) από κοιτάσματα ορυκτών και συνεπώς να υποστηρίζουν τη χρήση της δειγματοληψίας βλάστησης (βιογεωχημεία) για την εξερεύνηση αποθεμάτων ορυκτών, ιδίως σε περιπτώσεις πυκνών ιζημάτων. Ωστόσο, η βιογεωχημεία ως μέθοδος δεν έχει υιοθετηθεί […]

Read Me 1 Comment