Χρυσός «φυτρώνει” στα δέντρα

Χρυσός «φυτρώνει” στα δέντρα

Λένε ότι τα λεφτά δε φυτρώνουν στα δέντρα, όμως ερευνητές στην Αυστραλία διαπίστωσαν ότι φυτρώνει το δεύτερο καλύτερο πράγμα. Χρυσός.

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη, δέντρα Eucalyptus ενδέχεται να μετατοπίζουν μόρια χρυσού (Au) από κοιτάσματα ορυκτών και συνεπώς να υποστηρίζουν τη χρήση της δειγματοληψίας βλάστησης (βιογεωχημεία) για την εξερεύνηση αποθεμάτων ορυκτών, ιδίως σε περιπτώσεις πυκνών ιζημάτων. Ωστόσο, η βιογεωχημεία ως μέθοδος δεν έχει υιοθετηθεί συστηματικά, εν μέρει επειδή οι βιοτικοί μηχανισμοί της μεταφοράς Au είναι ελάχιστα κατανοητοί. Για παράδειγμα, αν και χρυσός (Au) έχει μετρηθεί σε δείγματα φυτών από προηγούμενες μελέτες, υπήρχε αμφιβολία ως προς το αν ο χρυσός είχε πραγματικά απορροφηθεί και όχι απλώς προσροφηθεί στην επιφάνεια του φυτού ως αποτέλεσμα ‘’αιολικής’’ ρύπανσης. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα πρώτα στοιχεία για την ύπαρξη σωματιδιακού Au στο εσωτερικό ζωντανού βιολογικού ιστού από φυσικά δείγματα (όχι εργαστηριακής προέλευσης). Η παρατήρηση αυτή αποδεικνύει αδιαμφισβήτητα ότι πραγματοποιείται ενεργή βιογεωχημική προσρόφηση Au και κατ’ επέκταση παρέχει πληροφορίες για τη συμπεριφορά του σε φυσικά δείγματα. Η επιβεβαίωση της βιογεωχημικής προσρόφησης Au, και η σύνδεση της με αβιοτικές διεργασίες, προάγει την εμπιστοσύνη σε αυτή την αναδυόμενη τεχνική που μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντική επιτυχία εξερεύνησης και τη διατήρησης της συνέχειας του εφοδιασμού ορυκτών.

Βιβλιογραφία: Lintern, M. et al. Natural gold particles in Eucalyptus leaves and their relevance to exploration for buried gold deposits. Nat. Commun. 4:2614 doi: 10.1038/ncomms3614 (2013).

One response to “Χρυσός «φυτρώνει” στα δέντρα”

  1. sterg says:

    Το άρθρο σου με προβλημάτισε.. Θα το σκεφτώ σοβαρά να ασχοληθώ με καλλιέργειες!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *