Βικιπαίδεια: μια πρώτη γνωριμία

Βικιπαίδεια: μια πρώτη γνωριμία

Τι είναι η Βικιπαίδεια;

H λέξη Wikipedia (wiki+pedia) αποτελεί παραλλαγή της λέξης encyclopedia, η οποία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις εγκύκλιος+παιδεία που σημαίνει γενική εκπαίδευση. Η λέξη wiki είναι χαβανέζική και σημαίνει γρήγορη, συνεπώς Wikipedia είναι η “γρήγορη εκπαίδευση”. Είναι μια διεθνής, διαδικτυακή, ελεύθερου περιεχομένου, εξελισσόμενη, δια συνεργασίας εγκυκλοπαίδεια. Γράφεται σε συνεργασία από εθελοντές με λογαριασμό στη Βικιπαίδεια, οι οποίοι μοιράζονται τις γνώσεις τους γράφοντας λήμματα, τα οποία μπορούν να προστεθούν ή να αλλάξουν από τον κάθε χρήστη και ελέγχονται από τους υπόλοιπους χρήστες. Αποτελεί «μια προσπάθεια να δημιουργηθεί και να διανεμηθεί μια ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια της υψηλότερης δυνατής ποιότητας σε κάθε μεμονωμένο πρόσωπο στον πλανήτη, στη γλώσσα του», όπως αναφέρει και ο ιδρυτής της Τζίμι Γουέιλς.

Εναλλακτική χρήση: Γιατί να χρησιμοποιηθεί η Βικιπαίδεια από τον εκπαιδευτικό μέσα στη σχολική τάξη;

Η ενσωμάτωση της Βικιπαίδειας στην τάξη παρέχει ένα πολύ διαφορετικό είδος εμπειρίας στο διαδίκτυο για τους μαθητές. Ουσιαστικά βάζουμε τους μαθητές στη θέση του οδηγού. Παρέχοντας τους μεγαλύτερο έλεγχο επί του αποτελέσματος ενός έργου, ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να γίνουν παραγωγοί, και όχι απλώς καταναλωτές, των πληροφοριών. Αυτή η αναστροφή των ρόλων βοηθά τελικά τους μαθητές να κατέχουν σε βάθος τις πληροφορίες  και τις γνώσεις που αποκτούν.

Από τη θεωρία στη πράξη..

Πόσο εύκολο είναι να πάρεις μέρος στην εμπειρία Wikipedia τελικά;
Για αρχή έφτιαξα λογαριασμό και πρόσθεσα ένα μικρό βιογραφικό για τον εαυτό μου και το ποια είμαι ως χρήστης της Βικιπαίδεια.

Ύστερα, δημιούργησα και το πρώτο μου λήμμα πάνω σε ένα θέμα που γνωρίζω καλά από την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας έτσι ώστε να είμαι βέβαιη για την εγκυρότητα των πληροφοριών.

Επίσης για την κάθε αλλαγή ή προσθήκη στη Βικιπαίδεια, η εγκυκλοπαίδεια κρατάει ιστορικό ώστε να είσαι σε θέση να παρακολουθήσεις τη συνεισφορά σου.

Για αρχή, λοιπόν, trial and error μέχρι να γνωρίσω καλύτερα τη Βικιπαίδεια και να μάθω πως λειτουργεί καθώς και τις πολλές δυνατότητες που έχει. Τελικώς, ίσως ήταν απλούστερο από ότι περίμενα, παρόλαυτά αποτελεί μια απαιτητική διαδικασία κυρίως λόγω της ευθύνης που φέρει ο καθένας για τις πληροφορίες που θα μοιραστεί.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *