Are you ready to ‘’Moodle’’?

Are you ready to ‘’Moodle’’?

Το Moodle είναι ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης που παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα ισχυρό πακέτο με εργαλεία επεκτείνοντας τη μάθηση πέρα από την τάξη.

Το ηλεκτρονικό περιβάλλον του Moodle διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες του κάθε μαθήματος και σύμφωνα με τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ανεβάζει αρχεία εικόνας, ήχου, βίντεο, pdf, word, ppt ή και να επιλέξει από τις πολλές άλλες δυνατότητες της πλατφόρμας είτε ως πηγή πληροφοριών είτε ως δραστηριότητες για τους μαθητές.

Το αποτέλεσμα είναι ένα κάθε φορά ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό μάθημα από τον εκπαιδευτικό, το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει και σαν αυτόνομο μάθημα αλλά και ως ενισχυτική διδασκαλία. Για τον εκπαιδευτικό η πλατφόρμα λειτουργεί για την απλή και εύκολη δημιουργία μαθημάτων και τη διαχείρισής  τους, ενώ οι μαθητές αλληλεπιδρούν συνεργατικά και γνωρίζουν τη πορεία και τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας του ΜΔΕ Διδακτική της Βιολογία, μας ανατέθηκε να κατασκευάσουμε το δικό μας μάθημα χρησιμοποιώντας το Moodle.

Για  να εφαρμόσω το Moodle σε μια διδασκαλία, επέλεξα το Κεφάλαιο 1 της Βιολογίας Γ’ Γυμνασίου: To Κύτταρο-Η Μονάδα της Ζωής. Το μάθημα χωρίστηκε σε 4 υποενότητες:

  1. Το Ευκαρυωτικό Κύτταρο
  2. Ευκαρυωτικό Κύτταρο: Ζωικό και Φυτικό
  3. Το Προκαρυωτικό Κύτταρο
  4. Αξιολόγηση

Εισαγωγή μαθηματος

Η κάθε ενότητα είχε διαφορετικό σκοπό και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά μέσα ανάλογα με το στόχο και το περιεχόμενο της ενότητας. Η πλατφόρμα δίνει πολλές επιλογές από ενσωμάτωσης εικόνας και βίντεο εωσ δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου ή παρουσίασης ppt για πηγή θεωρίας αλλά και προσομοιώσεις, παιχνίδια και ανάθεση εργασιών στο τέλος κάθε ενότητας ως πηγή δραστηριοτήτων.

Πηγή θεωρίας & πηγή δραστηριότητας

Για το κλείσιμο της ενότητας επέλεξα να δημιουργήσω ένα κουίζ ώστε να αξιολογηθούν οι γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές. Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα  επιλογής από πολλούς τύπους ερωτήσεων όπως σωστό-λάθος, συμπλήρωσης κενού, πολλαπλής επιλογής κ.α. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της πλατφόρμας είναι ότι επιτρέπει την ανατροφοδότηση, δηλαδή ο εκπαιδευτικός μπορεί να εισάγει σχόλια στις απαντήσεις των κουίζ (αν είναι σωστή ως επιβράβευση, αν είναι λάθος για να εξηγήσει το σωστό) αλλά και μέσω φόρουμ συζητήσεων και μηνυμάτων να λύνονται άμεσα οι απορίες των μαθητών/τριων.

Κουίζ με ερωτήσεις σωστό-λάθος και πολλαπλής επιλογής

Απαντήσεις & ανατροφοδότηση

Αν και ακόμη ανακαλύπτω το Moodle και τις αμέτρητες δυνατότητες του, φαίνεται ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για ασύγχρονη και ταυτόχρονα σύγχρονη ηλεκτρονική διδασκαλία.

One response to “Are you ready to ‘’Moodle’’?”

  1. Παρουσιάζετε πολύ καλά τη δουλειά που κάνατε στο Moodle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *