It’s a hoot with Kahoot!

It’s a hoot with Kahoot!

Το Kahoot! είναι μια δωρεάν πλατφόρμα μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι και χρησιμεύει ως εκπαιδευτική τεχνολογία. Ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2013 από τη Νορβηγία και πάνω από 50 εκατομμύρια άτομα σε 180 χώρες παίζουν το παιχνίδι. Σχεδιασμένο για να είναι προσβάσιμο σε αίθουσες διδασκαλίας και άλλα περιβάλλοντα μάθησης σε όλο τον κόσμο, το Kahoot! μπορεί να δημιουργηθεί από οποιονδήποτε και δεν περιορίζεται από την ηλικία ή το θέμα. Μπορεί  να παιχτεί χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή, επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή με ένα web browser.

Xρησιμοποιείται συνήθως για διαμορφωτική αξιολόγηση, την παρακολούθηση της προόδου του κάθε μαθητή ως προς τους στόχους μάθησης και για να εντοπιστουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία για τον κάθε μαθητή.

Το Kahoot! έχει σχεδιαστεί για την κοινωνική μάθηση, με τους μαθητές να συγκεντρώνονται γύρω από μια κοινή οθόνη. Σε ένα τυπικό περιβάλλον τάξης, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα SmartScreen, ένας διαδραστικός πίνακας, ή μια οθόνη υπολογιστή.

Όταν ξεκινάει ένα kahoot (παιχνίδι μάθησης), θα έχει το δικό του μοναδικό κωδικό PIN που δημιουργείται τυχαία από το σύστημα. Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή με ένα web browser, οι παίκτες επισκεπτονται την ιστοσελίδα για τη συμμετοχή στο κουίζ , εισάγουν το μοναδικό PIN και στη συνέχεια πληκτρολογούν ένα ψευδώνυμο προτού κατευθυνθούν προς την οθόνη αναμονής (το “λόμπι”). Όταν τα ψευδώνυμα όλων των παικτών εμφανίζονται στο λόμπι, ο δημιουργός του kahoot (συνήθως ο διδάσκοντας) κάνει κλικ στο κουμπί Έναρξη για να ξεκινήσει το κουίζ.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι ερωτήσεις και μέχρι 4 απαντήσεις πολλαπλής επιλογής για τη καθεμία, εμφανίζονται στην κύρια οθόνη. Κάθε απάντηση αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό χρώμα και σχήμα. Στην οθόνη των συσκευών των μαθητών, υπάρχουν το πολύ τέσσερα ορθογώνια με το χρώμα και το σχήμα για το καθένα, και ο μαθητής πρέπει να επιλέξει το ορθογώνιο που αντιπροσωπεύει τη σωστή απάντηση. Ο σχεδιασμός του παιχνιδιού είναι τέτοιος που οι παίκτες πρέπει να κοιτάζουν συχνά πάνω από τις συσκευές τους, που επιτρέπει την κοινωνική αλληλεπίδραση με το διδάσκοντα και τους συμμαθητές τους.

Για κάθε ερώτηση που απαντήθηκε σωστά, ορισμένοι βαθμοί (με μέγιστο το 1000, ανάλογα με το χρόνο που χρειάστηκε ο μαθητής για να απαντήσει στην ερώτηση) απονέμονται σε κάθε μαθητή. Στο τέλος της κάθε ερώτηση, ο μαθητής βλέπει την τρέχουσα βαθμολογία του και την κατάταξή του στην κατηγορία στη δική του οθόνη. Οι μαθητές με τις 5 υψηλότερες βαθμολογίες εμφανίζονται στο leaderboard στην κύρια οθόνη, έτσι ενθαρρύνεται και ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των παικτών.

Το παιδαγωγικό εργαλείο Kahoot! βασίζεται στη δημιουργία ενός αξιόπιστου χώρου μάθησης. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

  1. Ο διδάσκοντας εισάγει ένα θέμα στη τάξη για το οποίο έχει διαμορφώσει και το αντίστοιχο Kahoot!, το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί με εκπαιδευτικές εικόνες και βίντεο. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η κριτική σκέψη και ενεργητική μάθηση των μαθητών.
  2. Μόλις ο διδάσκοντας εισάγει το θέμα, οι μαθητές παίζουν το kahoot, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να αξιολογήσει τις γνώσεις των μαθητών και να βελτιωθεί η κατανόηση τους πάνω στο θέμα.
  3. Στη συνέχεια ο διδάσκοντας ζητά από τους μαθητές να δημιουργήσουν τα δικά τους κουίζ για το ίδιο ή συναφές θέμα.
  4. Οι μαθητές ερευνούν για να συγκεντρώσουν πληροφορίες και στη συνέχεια δημιουργούν τις δικές τους ερωτήσεις με βάση την έρευνά τους.

Δημιουργήστε το δικό σας διασκεδαστικό παιχνίδι εκμάθησης εδώ.

Στο άλμπουμ που ακολουθεί μπορείτε να δέιτε εικόνες από το δικό μου Kahoot! για δραστηριότητα σε project με θέμα την Κλιματική Αλλαγή και Βιοποικιλότητα.

ΠΗΓΕΣ

Collins K., (2015, June 22). Kahoo! is gamifying the classroom, Wired, Retrieved from http://www.wired.co.uk

Marello J., (2014, July 22). Kahoot is a Fun Free Game-Based Classroom Response, Emergingedtech, Retrieved from http://www.emergingedtech.com

2 responses to “It’s a hoot with Kahoot!”

  1. Φαίνεται ενδιαφέρον παιχνίδι. Ίσως να οργανώσετε κάτι, να το δούμε να δουλεύει στην πράξη. Να επιλέγετε οι εξωτερικοί σύνδεσμοι να ανοίγουν σε νέο παράθυρο.

  2. tsiki says:

    Πότε θα το παίξουμε αυτό; 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *