Βιο-μαθήματα μέσω της πλατφόρμας Moodle

Ως βιολόγοι γνωρίζουμε ότι η εξέλιξη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας του χρόνου. Έτσι, μαζί με όλα τα άλλα, εξελίσσεται και η διδακτική προσέγγιση. Οι μαθητές είναι πλέον απόλυτα εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και αυτό καθιστά δυνατή τη χρήση διαδικτυακών μέσων, σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η φυσική διδασκαλία. Ένα λογισμικό που προσφέρεται…

Read More