Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού “Διδακτική της Βιολογίας” γνωρίσαμε την πλατφόρμα και τον κώδικα Wiki.

Για να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η πλατφόρμα της πασίγνωστης αυτής ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας, δημιουργήσαμε καινούρια προφίλ στην ελληνική Βικιπαίδεια, όπου ακολουθήσαμε τα παρακάτω βήματα:

1. Δημιουργήσαμε στην προσωπική μας σελίδα δύο ενότητες, στην πρώτη από τις οποίες γράψαμε κάτι σχετικό με το προφίλ μας και στη δεύτερη γράψαμε ένα κείμενο σχετικά με το γιατί οι ΤΠΕ βοηθούν στη Διδακτική της Βιoλογίας.

Εικόνα 1: Προσωπική σελίδα

2. Κάναμε μία συνεισφορά σε ένα πραγματικό άρθρο της Βικιπαίδειας, με βάση όσα έχουμε μάθει. Η δική μου συνεισφορά έγινε στο λήμμα “Νευρική σύναψη

Εικόνα 2: Συνεισφορά στο λήμμα για τη Νευρική σύναψη

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *