Αφού λοιπόν εξασκηθήκαμε στη χρήση της Wikipedia, ένας ακόμη στόχος του μαθήματος ήταν η εκμάθηση των βασικών στοιχείων του κώδικα Wiki. Για το λόγο αυτό, μετακινηθήκαμε εκτός Wikipedia, στην ειδικά διαμορφωμένη για το μεταπτυχιακό “Διδακτική της Βιολογίας” πλατφόρμα Wiki, και μεταφέραμε το πλήρες κείμενο (μορφοποιήσεις, εικόνες, κλπ.) των θεμάτων της Βιολογίας Προσανατολισμού για τα τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό κατά Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2017.

Το τελικό αποτέλεσμα της εργασίας, όπου μπορεί να επισκεφτεί κανείς ΕΔΩ, είναι ένα κείμενο με διαμόρφωση πολύ παρόμοια με την αρχική που είχε το έγγραφο στις εξετάσεις του 2017. Παρακάτω φαίνεται μέρος του τελικού αποτελέσματος και ο αντίστοιχος κώδικας wiki.

Εικόνα 1: Μέρος τελικού αποτελέσματος
Εικόνα 2: Αντίστοιχος κώδικας wiki

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.