Ένα αρκετά διαδεδομένο μοντέλο διδασκαλίας των θετικών επιστημών είναι το μοντέλο 5Ε. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ο διδάσκοντας έχει 5 βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους στήνει το μάθημά του. Έτσι, λοιπόν, στην προσπάθειά μας να στήσουμε ένα πλάνο διδασκαλίας για την ενότητα 3.2 “Η σύγχρονη σύνθεση” της Βιολογίας Γ’ Λυκείου στηριχθήκαμε στο μοντέλο αυτό και φτιάξαμε ένα πλάνο μαθήματος. Στόχος του μαθήματος είναι οι μαθητές, παρακολουθώντας την παράδοση, να αφομοιώσουν τους νέους όρους και να συνδέσουν την πρότερη με τη νέα γνώση. Σύμφωνα με το μοντέλο 5Ε υπάρχουν 5 στάδια που ακολουθούνται:

Το πρώτο στάδιο είναι η ενεργοποίηση. Προκειμένου να τους διεγείρουμε το ενδιαφέρον, θα χρησιμοποιήσουμε το διδακτικό εργαλείο της ιδεοθύελλας (brainstorming) γύρω από τη λέξη ”Εξέλιξη”. Οι μαθητές θα μοιραστούν τις εναλλακτικές ιδέες που έχουν πάνω στην έννοια αυτή.

Το δεύτερο στάδιο είναι η εξερεύνηση. Στο στάδιο αυτό θα παίξουμε ένα παιχνίδι σαν το χαλασμένο τηλέφωνο όπου θα πούμε σε έναν μαθητή την φράση ”είμαι μία γάτα με κοντά πόδια, μακρύ τρίχωμα και μπλε μάτια” και ο ίδιος θα πρέπει να επαναλάβει τη φράση σε δύο συμμαθητές του. Δημιουργούνται λοιπόν δύο αλυσίδες. Συνεχίζοντας το παιχνίδι οι δύο αλυσίδες θα καταλήξουν σε διαφορετική γάτα (πχ η μία θα έχει μακρυά πόδια/κοντό τρίχωμα/μπλε μάτια και η άλλη μακριά πόδια, μακρύ τρίχωμα, καφέ μάτια). Στη συνέχεια θα τους πούμε πως έστω ότι αυτά είναι δύο διαφορετικά είδη που προέρχονται από τον κοινό πρόγονο και θα τους ζητήσουμε να ερμηνεύσουν με βάση τη θεωρία του Δαρβίνου το πώς συνέβη αυτό. Στο σημείο αυτό θα καταλάβουν ότι τους λείπουν γνώσεις καθώς δε θα μπορούν να το ερμηνεύσουν.  

Στο τρίτο στάδιο στην εξήγηση θα προσθέσουμε τους νέους όρους , δηλαδή την ποικιλομορφία, την κληρονομικότητα, την φυσική επιλογή και την γενετική απομόνωση. Θα τους εξηγήσουμε, δηλαδή, μέσω μετωπικής διδασκαλίας τις νέες έννοιες.

Το τέταρτο στάδιο είναι η επεξεργασία. Έχοντας  εισάγει τους νέους όρους θα τους ζητήσουμε να ερμηνεύσουν το πώς προέκυψαν ο λύκος και ο σκύλος από έναν κοινό πρόγονο.

Τέλος, στο πέμπτο στάδιο, δηλαδή στην εξέταση, θα εξετάσουμε την κατανόηση των νέων όρων μέσω ενός σύντομου τεστ με ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπως σωστό/λάθος και πολλαπλής επιλογής. Στο τέλος του μαθήματος θα τους δείξουμε μια εικόνα και θα τους ζητήσουμε να σχολιάσουν την φράση ” ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο”

Something for fun

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

3 thoughts on “3.2 Η σύγχρονη σύνθεση | Πλάνο διδασκαλίας βάσει του διδακτικού μοντέλου 5Ε”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *