Κώδικας, codex, code. Μία ρίζα για ένα σύνολο κανόνων. Στα πλαίσια του μαθήματος, λοιπόν, δόθηκε η οδηγία να μεταφερθεί η γνώση στη μορφή κώδικα. Σε απλά ελληνικά, κληθήκαμε να γράψουμε στο διαμορφωμένο για το Δ.Π.Μ.Σ. “Διδακτική της Βιολογίας” περιβάλλον Wiki με τίτλο “Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020” τα θέματα των Πανελληνίων εξετάσεων, που δόθηκαν στον καθένα.

Στη δική μου περίπτωση τα θέματα ήταν από το πρόσφατο παρελθόν( Βιολογία Προσανατολισμού, Πανελλαδικές Εξετάσεις Ημερησίων Λυκείων, 2018). Σκοπός της εργασίας ήταν:

  1. να εξοικειωθούμε με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου wiki
  2. να μορφοποιούμε κείμενα από μορφή pdf σε μια σελίδα wiki
  3. να εισάγουμε πίνακες/ενσωματωμένα αρχεία (π.χ. εικόνες) σε σελίδες wiki

Στην αρχή ήμαστε κάπως έτσι:

Κώδικας σε περιβάλλον wiki
Κώδικας σε περιβάλλον wiki (στιγμιότυπο οθόνης)

Βέβαια, με τη θαυματουργή συντόμευση πληκτρολογίου ctrl+alt+S [Αποθήκευση αλλαγών] η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική:

Η μετά κώδικα εικόνα

Το τελικό αποτέλεσμα μπορείτε να το δείτε εδώ

Ας δούμε εν τάχει κάποιες εντολές του περιβάλλοντος wiki…

Για να εισάγουμε μια εικόνα:

  1. Ανεβάζουμε το αρχείο εικόνας που θέλουμε.

2. Επιλέγουμε στη μπάρα εικονιδίων που εμφανίζεται στην οθόνη το έκτο εικονίδιο από τα αριστερά.

3. Κατόπιν συμπληρώνουμε με το όνομα του αρχείου και τη σωστή κατάληξη.

Για να εισάγουμε έναν πίνακα:

Για να στοιχίσουμε κείμενο:

Η παραπάνω εντολή αφορά για στοίχιση στο κέντρο. Αν θέλουμε δεξιά ή αριστερά, γράφουμε right ή left αντίστοιχα.

Το επιμύθιο: Κωδικοποιώ, κωδικοποιείς, κωδικοποιούμε!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *