Γιατί να χρησιμοποιήσω εννοιολογικό χάρτη;

 Υπόδειγμα εννοιολογικού χάρτη, ως μέσο οργάνωσης και παρουσίασης του μαθήματος, πάνω στην ενότητα του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ) της βιολογίας Α΄Λυκείου. Υπόδειγμα εννοιολογικού χάρτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο…