Διδασκαλία με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS

Και να μία ακόμη δραστηριότητα που αναλάβαμε να εκπονήσουμε στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία ” του ΜΔΕ “Διδακτική της Βιολογίας”.  Το  LAMS μοιάζει με τη λογική του moodle. Εμείς προσπαθήσαμε να “στήσουμε” ένα μάθημα στο LAMS, μέσα από την υπηρεσία μαθησιακών δραστηριοτήτων  lams.sch.gr. Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, όμως κάποια προβήματα που εμφανίστηκαν και  σχετίζονταν με τη λειτουργία του server  ,  μου δημιούργησαν  πολλούς φραγμούς και καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να μη μπορώ να το ευχαριστηθώ όπως το Moodle. Εν πάσει περιπτώσει σας παραθέτω κάποιες πληροφορίες για το LAMS, όπως τις βρήκα στην ιστοσελίδα του 1ου ΣΕΚ Ιωαννίνων.

“Το LAMS  είναι ένα επαναστατικό νέο εργαλείο για απευθείας σύνδεση, διαχείριση και εκπόνηση συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον σχεδίασης μιας ακολουθίας μαθησιακών δραστηριοτήτων που μπορούν να εκπονούνται ατομικά, συνεργατικά, ή σε μεγαλύτερες ομάδες. Ο εκπαιδευόμενος βλέπει την τρέχουσα δραστηριότητα που είναι και αν διακόψει μπορεί να επανέλθει αργότερα για να συνεχίσει από το ίδιο σημείο ή να ξαναδεί τις δραστηριότητες που έχει ήδη ολοκληρώσει.  Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο σύστημα ή σε συνδυασμό με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) όπως Moodle, Sakai, .LRN, WebCT και το BlackBoard.

ΕΙΔΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ακολουθίες δομούνται από δραστηριότητες (activities), κάθε μία από τις οποίες δίνει έμφαση και υποστηρίζει διαφορετικές λειτουργίες, όπως:

  • Πληροφόρηση (Informative)
  • Συνεργασία (Collaboration)
  • Αξιολόγηση (Assessment)
  • Αναστοχασμό (Reflective)

Οι ακολουθίες (Sequences) μπορούν να περιλαμβάνουν ένα πλήθος από ατομικές εργασίες, εργασίες για μικρές ομάδες ή για ολόκληρη την εκπαιδευτική ομάδα (τάξη) με δραστηριότητες που βασίζονται τόσο σε περιεχόμενο όσο και στη συνεργασία.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ LAMS

Το LAMS προσφέρει ένα οπτικό περιβάλλον συγγραφής για τη δημιουργία, αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση ακολουθιών δραστηριοτήτων.  Το “σύρε-και-άσε” (drag-and-drop) δραστηριότητες είναι η κύρια λειτουργία στο περιβάλλον συγγραφής του LAMS. Οι συγγραφείς σύρουν και αφήνουν δραστηριότητες μέσα στην περιοχή συγγραφής και μετά ενώνουν τις δραστηριότητες μαζί σχεδιάζοντας “Μεταβάσεις” (transitions) για να δημιουργήσουν μια μαθησιακή δραστηριότητα. Αυτό το μοντέλο ροής εργασιών διακρίνει κυρίως το LAMS από τις υπόλοιπες (περισσότερο βασισμένες στο περιεχόμενο) σε απευθείας σύνδεση μαθησιακές πλατφόρμες. Το LAMS έχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που σχεδιάστηκαν για χρήση σε μια σειρά εκπαιδευτικών πλαισίων από δασκάλους και σπουδαστές με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας σε Η/Υ”.

Εδώ φαίνεται η ακολουθία του μαθήματος μου, όπως διαμορφώνεται στην οθόνη του Συγγραφέα:

και εδώ είναι η ακολουθία του μαθήματος όπως φαίνεται στους μαθητές:

πηγή: http://1sek-ioann.ioa.sch.gr/joomla/index.php/software/121-lams

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar