Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.
Στο Φωτόδεντρο – Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου μπορείτε να αναζητήσετε με ενιαίο τρόπο και από ένα κεντρικό σημείο, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τη σχολική εκπαίδευση, που βρίσκεται είτε στα αποθετήρια «Φωτόδεντρο» του Υπουργείου Παιδείας είτε σε άλλα, «εξωτερικά» αποθετήρια ή εκπαιδευτικές πύλες. Παρέχει δηλαδή έναν κεντρικό «κατάλογο» με το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του Υπουργείου Παιδείας για τη σχολική εκπαίδευση.

Με αφορμή την διδασκαλία για το DNA προτείνουμε τη χρήση του Φωτόδεντρου ώστε να εμπλουτίσει την διαδικασία της εκμάθησης και να οξύνει τη σκέψη του μαθητή ο οποίος μπαίνει σε νέα μονοπάτια αναζήτησης της επιστημονικής γνώσης.

Επιλέξαμε ως μαθησιακό εργαλείο μια βιντεοσκοπημένη επίδειξη απομόνωσης DNA φυτικού ιστού, το οποίο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές προκειμένου να γνωρίσουν τη διαδικασία απομόνωσης DNA κυττάρων μπανάνας με τη χρησιμοποίηση απλών και εύκολα διαθέσιμων μέσων και υλικών.

Η παρακολούθηση της βιντεοσκοπημένης επίδειξης μπορεί επίσης να λειτουργήσει υποστηρικτικά πριν από την πραγματοποίηση ανάλογου πειράματος από τους μαθητές στο σχολικό εργαστήριο.

Θα το βρείτε εδώ : Απομόνωση DNA φυτικού ιστού

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *