Χρήση Φωτόδεντρου στην διδασκαλία του DNA

Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Στο Φωτόδεντρο – Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου μπορείτε να αναζητήσετε με ενιαίο…

Read More

Χρήση Wikipedia

Σε αυτό το σημείο θα γνωρίσουμε πως λειτουργεί η πλατφόρμα του Βικιπαιδεία ( Wikipedia) την οποία μόλις εξερευνήσαμε κι εμείς. Για να μπορούμε να ξεκινήσουμε θα πρέπει πρώτα να κάνουμε εγγραφή στη σελίδα και έπειτα επισκεπτόμενοι το προφίλ μας στη σελίδα χρήστη αναγράφουμε κάποια στοιχεία για μας. Αφού πρώτα συμβουλευτούμε τον οδηγό για νέους χρήστες…

Read More

Η βιολογική δομή του παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNF)

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια τρισδιάστατη (3D) άσκηση προσομοίωσης για προπτυχιακούς φοιτητές στη χημεία και τις επιστήμες των κλάδων υγείας, εστιάζοντας σε μια πρωτεΐνομάδα που συνδέεται με τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος. Συγκεκριμένα, η άσκηση εμπλέκει τη μοριακή μοντελοποίηση με τη δομική ανάλυση των πρωτεϊνών του παράγοντα νέκρωσης όγκου (TNF) άγριου και μεταλλαγμένου τύπου. Επίσης…

Read More

“Το φαινόμενο του θερμοκηπίου”-LearnPress (WordPress LMS Plugin)

Δομήσαμε ένα μάθημα με θέμα το “Φαινόμενο του Θερμοκηπίου” και επιλέξαμε να ικανοποιήσουμε τον πρώτo και δεύτερο  (1,2) στόχο του μαθήματος με τη χρήση του LearnPress (WordPress LMS Plugin), ένα πρόσθετο που θα μας βοηθήσει στη δημιουργία θεωρητικού κομματιού (Lesson) κι ενός Quiz εμπέδωσης στους μαθητές. Στόχοι: Να αναγνωρίζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Να γνωρίσουν…

Read More

Εννοιολογικός Χάρτης

Ο εννοιολογικός χάρτης (ΕΧ) αναπτύχθηκε από τον J. Novak (Novak and Gowin 1984), ο οποίος βασίστηκε στη θεωρία της ουσιαστικής µάθησης (meaningful learning) του Ausubel (Ausubel et al. 1978) και αποτελεί µια από τις διδακτικές τεχνικές και στρατηγικές µάθησης που έχει ως σκοπό να ενισχύσει την εποικοδοµητική και ουσιαστική µάθηση. Ένας ΕΧ αποτελείται από κόµβους…

Read More