Η βιολογική δομή του παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNF)

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια τρισδιάστατη (3D) άσκηση προσομοίωσης για προπτυχιακούς φοιτητές στη χημεία και τις επιστήμες των κλάδων υγείας, εστιάζοντας σε μια πρωτεΐνομάδα που συνδέεται με τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος. Συγκεκριμένα, η άσκηση εμπλέκει τη μοριακή μοντελοποίηση με τη δομική ανάλυση των πρωτεϊνών του παράγοντα νέκρωσης όγκου (TNF) άγριου και μεταλλαγμένου τύπου. Επίσης…

Read More

“Το φαινόμενο του θερμοκηπίου”-LearnPress (WordPress LMS Plugin)

Δομήσαμε ένα μάθημα με θέμα το “Φαινόμενο του Θερμοκηπίου” και επιλέξαμε να ικανοποιήσουμε τον πρώτo και δεύτερο  (1,2) στόχο του μαθήματος με τη χρήση του LearnPress (WordPress LMS Plugin), ένα πρόσθετο που θα μας βοηθήσει στη δημιουργία θεωρητικού κομματιού (Lesson) κι ενός Quiz εμπέδωσης στους μαθητές. Στόχοι: Να αναγνωρίζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Να γνωρίσουν…

Read More

Εννοιολογικός Χάρτης

Ο εννοιολογικός χάρτης (ΕΧ) αναπτύχθηκε από τον J. Novak (Novak and Gowin 1984), ο οποίος βασίστηκε στη θεωρία της ουσιαστικής µάθησης (meaningful learning) του Ausubel (Ausubel et al. 1978) και αποτελεί µια από τις διδακτικές τεχνικές και στρατηγικές µάθησης που έχει ως σκοπό να ενισχύσει την εποικοδοµητική και ουσιαστική µάθηση. Ένας ΕΧ αποτελείται από κόµβους…

Read More

Το σκελετικό σύστημα του ανθρώπου

Με αφορμή το Κεφάλαιο 5 της Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου με θέμα “Στήριξη και Κίνηση”, δημιουργήσαμε ένα μάθημα μέσω διαδικτύου σχετικά με “Το σκελετικό σύστημα του ανθρώπου”. Το διαδικτυκό αυτό μάθημα περιέχει υποενότητες στις οποίες κατανέμονται οι διάφοροι στόχοι που πρέπει να χει επιτεύξει ο μαθητής μέχρι το τέλος του μαθήματος. Κάθε υποενότητα περιέχει διάφορες πηγές…

Read More