Χρήση Wikipedia

Σε αυτό το σημείο θα γνωρίσουμε πως λειτουργεί η πλατφόρμα του Βικιπαιδεία ( Wikipedia) την οποία μόλις εξερευνήσαμε κι εμείς. Για να μπορούμε να ξεκινήσουμε θα πρέπει πρώτα να κάνουμε εγγραφή στη σελίδα και έπειτα επισκεπτόμενοι το προφίλ μας στη σελίδα χρήστη αναγράφουμε κάποια στοιχεία για μας. Αφού πρώτα συμβουλευτούμε τον οδηγό για νέους χρήστες…

Read More