Με αφορμή το Κεφάλαιο 5 της Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου με θέμα “Στήριξη και Κίνηση”, δημιουργήσαμε ένα μάθημα μέσω διαδικτύου σχετικά με “Το σκελετικό σύστημα του ανθρώπου”.

Το διαδικτυκό αυτό μάθημα περιέχει υποενότητες στις οποίες κατανέμονται οι διάφοροι στόχοι που πρέπει να χει επιτεύξει ο μαθητής μέχρι το τέλος του μαθήματος. Κάθε υποενότητα περιέχει διάφορες πηγές πληροφόρησης που θα χρειαστεί ώστε να διαπιστώσει αν κατέκτησε αυτή τη γνώση ο μαθητής  μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες που είναι διαμορφωμένες.

Η διάρκεια είναι 3-4 διδακτικές ώρες και οι στόχοι που θα επιτευχθούν είναι :

  • Να μπορεί ο μαθητής να διακρίνει τα μέρη από τα οποία αποτελείται το ερειστικό σύστημα και να γνωρίσει τη χρησιμότητα της σπονδυλικής στήλης.  Για την επίτευξη αυτού αφού δίνουμε κατάλληλες πηγές πληροφοριές σχετικά με το ερειστικό σύστημα, τα μέρη του σκελετού, τους σπονδύλους κλπ. καλούμε τους μαθητές να επισκεφτούν έναν ιστότοπο που περιέχει μια διαδραστική εφαρμογή συναρμολόγησης του ανθρώπινου σκελετού. Ετσι ο μαθητής μπορεί να γνωρίσει τα ονόματα και τη θέση των οστών του ανθρώπινου σκελετού και να αξιολογήσει τις σχετικές γνώσεις του με παιγνιώδη τρόπο.

 

  • Να μπορεί ο μαθητής να αναγνωρίζει τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά των οστών και να τα διακρίνει σε ομάδες ανάλογα με τη μορφολογία τους. Αφού πλήροφορούμε τους μαθητές με τις σχετικές πηγές για τα συστατικά των οστών, το μέγεθος κλπ. τους βάζουμε να δούν ένα βίντεο που παρουσιάζει τη πειραματική διαδικασία αφαίρεσής των ουσιών που κρατούν γερά τα οστά μας. Ο μαθητής βλέπει στη πράξη πόσο σημαντικά είναι τα άλατα ασβεστίου και φωσφόρου στα οστά λόγω της σκληρότητας και σταθερότητας που προσφέρουν.

 

  • Να μπορεί ο μαθητής να διακρίνει τις αρθρώσεις. Πληροφορούμε το μαθητή για τα είδη των αρθρώσεων και καλείται να κάνει μια μικρή έρευνα γύρω από αυτές ώστε να μπορεί να δει τι τις διαφοροποιεί ενώ μπορεί να αναζητήσει ακόμα και ασθένειες και μπορούν να προκληθούν σε αυτές.

 

 

Στο τέλος υπάρχει ένα Quiz με στόχο να επαναλάβει στο μαθητή τα πιο σημαντικά σημεία του μαθήματος ελέγχοντας αν έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη του αυτές οι πληροφορίες, δίνοντάς του παράλληλα ένα τελικό βαθμό αξιολόγησης.

Μπορείτε να βρείτε το διαδικτυακό μας μάθημα ΕΔΩ.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One thought on “Το σκελετικό σύστημα του ανθρώπου”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *