Η έννοια του οικοσυστήματος μέσα από το φωτόδεντρο..

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με φωτογραφίες, βίντεο, σχηματικές απεικονίσεις, σύντομα κείμενα και αφήγηση, παρουσιάζεται η έννοια του οικοσυστήματος, περιγράφονται τα δομικά χαρακτηριστικά του, επισημαίνονται οι σχέσεις αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται ανάμεσα στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες και ερμηνεύονται οι όροι: πληθυσμός, βιοκοινότητα, βιότοπος, αυτότροφος οργανισμός (ή παραγωγός), ετερότροφος οργανισμός, καταναλωτής πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης τάξης, αποικοδομητής.   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ…

Read More

Ένα σενάριο διδακτικής παρέμβασης με αντικείμενο την έννοια των βιολογικών συστημάτων

Η έννοια των βιολογικών συστημάτων συνδέεται ταυτόχρονα με τη ζωή και τη γνώση και είναι πρόσφατα δομημένη στην ανθρώπινη σκέψη. Βοηθά τους μαθητές να αντιληφθούν, να ερμηνεύσουν, να συσχετίσουν, να συνδέσουν και να κατανοήσουν πολλές διαφορετικές δομές και φαινόμενα βιολογικά, γνωστικά και κοινωνικά και συμβάλει στην ανάπτυξη της σφαιρικής αντίληψης, της συστηματικής θεώρησης και της σύνθετης…

Read More

Βάζοντας το Μoodle σε δράση..

Το Moodle είναι το πλέον διαδεδομένο Σύστημα Διαχείρισης της Μάθησης γνωστό επίσης και ως Course Management System (CMS) ή Learning Management System (LMS), ή Virtual Learning Environment (VLE). Είναι ένα σύστημα που προσφέρεται δωρεάν και ταυτόχρονα είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα, σχεδιασμένο από εκπαιδευτικούς, βασισμένο πάνω σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές και δομημένο με συγκεκριμένη φιλοσοφία, η…

Read More

Εννοιολογικός χάρτης: Όταν η γνώση παντρεύεται με το σχέδιο..

Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι γραφικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και την αναπαράσταση της γνώσης. Περιλαμβάνουν έννοιες, συνήθως κλειστές σε κύκλους ή κουτιά και η σχέση μεταξύ των εννοιών υποδεικνύεται από μια γραμμή που συνδέει τις δύο αυτές έννοιες. Οι λέξεις στη γραμμή αναφέρονται σε συνδετικές  λέξεις ή φράσεις που διευκρινίζουν  τη σχέση μεταξύ…

Read More

Χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο μέγιστο: μαθαίνοντας και διδάσκοντας βιολογία με ψηφιακές τεχνολογίες.

—H μοναδικότητα, η διαθεσιμότητα και η εκθετική αύξηση των ψηφιακών πληροφοριών και της τεχνολογίας της επικοινωνίας δημιουργούν μοναδικές ευκαιρίες για μάθηση και εκπαίδευση στη διδακτέα ύλη της βιολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. —Mεγάλο μέρος των βιοεπιστημών μπορεί να διδαχθεί μέσω ψηφιακής τεχνολογίας αφού παραστατικές και συμβολικές μορφές βγαίνουν πλέον και σε ψηφιακές μορφές. H εμφάνιση καινούργιων εννοιών κατανόησης…

Read More