Διδακτική πρόταση: Χρήση του πρόσθετου bbPress για τη δημιουργία εργασίας σχετικά με την αρτηριακή υπέρταση.

Από: Δημήτρης Κουμαρέλας

 

 

Στα πλαίσια της διδασκαλίας του κεφαλαίου 3 “Κυκλοφορικό Σύστημα” στην Α Λυκείου και προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της αρτηριακής υπέρτασης, τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτή, τις επιπτώσεις της και τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου καθώς και τρόπους πρόληψης από αυτήν, σκέφτηκα την ιδέα της διεκπεραίωσης μιας ομαδικής εργασίας στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της τάξης και που θα πραγματεύεται το συγκεκριμένο θέμα.

 

Το πρόσθετο bbPress θα μας βοηθήσει στη διεκπεραίωση αυτής της εργασίας, αφού δίνει τη δυνατότητα για δημιουργία διαφόρων φόρουμ συζητήσεων, με θέματα, συμμετέχοντες, κατηγορίες, και άλλα.

 

Σχέδιο μαθήματος:

 

Χρονική διάρκεια: 2 εβδομάδες

 

Τάξη: Α Λυκείου

 

Σκοπός:  Η δημιουργία εργασίας με μορφή κειμένου που θα συνοδεύεται με δημιουργία αφίσας και από powerpoint  παρουσίασης της εργασίας.

 

Μαθησιακοί στόχοι:

 

  1. Απόκτηση γνώσεων σχετικά με το θέμα της αρτηριακής υπέρτασης, τις αιτίες και τα αποτελέσματα.
  2.  Ευαισθητοποίηση των μαθητών για την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής ( καλή διατροφή, άσκηση, όχι κάπνισμα κλπ)

 

Διαδικασία:

 

Αρχικά θα χωρίσουμε τους μαθητές της τάξης σε ομάδες (τριμελείς και τετραμελείς). Κάθε ομάδα θα αναλάβει να ψάξει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο κομμάτι του θέματος. Κριτήριο για τη δημιουργία των ομάδων θα είναι η σχολική επίδοση, η οποία θα πρέπει να είναι ανομοιογενής αλλά και οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών.

 

Ομάδες:

 

1η ομάδα:  Θα αναλάβει να βρει πληροφορίες για την αρτηριακή πίεση γενικά.  Πού οφείλεται, ποιες είναι οι φυσιολογικές της τιμές, ο ρόλος της στην ταχύτητα ροής του αίματος στις αρτηρίες, πώς τη μετράμε κλπ.

 

2η ομάδα:  Θα αναλάβει να βρει πληροφορίες για την Υπέρταση. Τα ποσοστά στον πληθυσμό, την ηλικία που συνήθως αυτή εμφανίζεται, τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτή και συγκεκριμένα το ρόλο της διατροφής, της καθιστικής ζωής, του καπνίσματος καθώς και τον τρόπο (μηχανισμό) με τον οποίο ο κάθε ξεχωριστός παράγοντας οδηγεί σε υπέρταση.

 

3η ομάδα: Θα αναλάβει να βρει πληροφορίες για τις επιπτώσεις της υπέρτασης στην υγεία του ανθρώπου και σε συγκεκριμένα όργανα όπως η καρδιά, ο εγκέφαλος και τα νεφρά και να εξηγήσει για ποιο λόγο αλλά και με ποιον τρόπο η υπέρταση μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα, εγκεφαλικό, νεφρική ανεπάρκεια κλπ.

 

4η ομάδα: Θα βρει πληροφορίες για τους τρόπους πρόληψης απέναντι στην υπέρταση (τρόπος ζωής κλπ) αλλά και τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής της αν αυτή εμφανιστεί. (φαρμακευτική αγωγή, αλλαγή τρόπου ζωής κλπ).

 

Στη συνέχεια και αφού προτείνουμε ενδεικτική βιβλιογραφία σε κάθε ομάδα, με χρήση του bbPress θα δημιουργήσουμε ξεχωριστά forum συζητήσεων για κάθε ομάδα. Σε κάθε forum η κάθε ομάδα θα παραθέτει τα στοιχεία που βρίσκει, θα συζητάει, θα απορρίπτει και θα διαμορφώνει γενικότερα το “δικό της” κομμάτι της εργασίας. Μόνο τα μέλη της ομάδας θα έχουν πρόσβαση στο forum της ομάδας.

 

Ένα μέλος της κάθε ομάδας θα συνεργαστεί με ένα μέλος από κάθε άλλη ομάδα προκειμένου να συγγράψουν το τελικό κείμενο της εργασίας.  Με τον ίδιο τρόπο ένα μέλος από κάθε ομάδα θα συνεργαστεί με μέλη των άλλων ομάδων προκειμένου να φτιαχτεί η αφίσα και το powerpoint της παρουσίασης. Για τις τρεις “ανάμεικτες” ομάδες θα υπάρχουν τρία ξεχωριστά forum στο bbPress (ομάδα κειμένου, ομάδα αφίσας, ομάδα παρουσίασης).

 

Θα υπάρχει επιπλέον ένα συνολικό forum συζήτησης στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της τάξης προκειμένου να αλληλοενημερώνονται για τις εργασίες της κάθε ομάδας, να απαντάνε σε απορίες και όπου σε τελική ανάλυση η κάθε ομάδα θα αναρτήσει το “κομμάτι” της όταν είναι έτοιμο.

 

Ο εκπαιδευτικός θα έχει πρόσβαση σε όλα τα forum προκειμένου να παρακολουθεί την πορεία της κάθε ομάδας, να βοηθάει όπου χρειάζεται και φυσικά να αξιολογεί παράγοντες όπως η ισότιμη προσπάθεια, η συνεργασία κλπ.

 

Μετά από δύο εβδομάδες το κείμενο θα παραδοθεί στον εκπαιδευτικό, η αφίσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και η εργασία θα παρουσιαστεί στους υπόλοιπους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου.

 

 

 

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

3 Comments

  1. Θα πρότεινα να απαντηθούν, στα πλαίσια της διδακτικής, στα τρία παρακάτω ερωτήματα:
    1. στην εκπλήρωση ποιού ακριβώς στόχου βοηθά η χρήση του bbpress;
    2. γιατί η χρήση του bbpress είναι προτιμέτερη από τις διαζώσης συναντήσεις της ομάδας;
    3. πώς θα μπορούσε να καταγραφεί η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς, από την πλευρά των μαθητών (καθώς, επειδή το θέμα είναι κοινωνικοεπιστημονικό θα πρέπει να έχει ως μαθησιακό στόχο και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς):

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar