Διδακτική πρόταση: Χρήση του πρόσθετου bbPress για τη δημιουργία εργασίας σχετικά με την αρτηριακή υπέρταση.

Από: Δημήτρης Κουμαρέλας     Στα πλαίσια της διδασκαλίας του κεφαλαίου 3 “Κυκλοφορικό Σύστημα” στην Α Λυκείου και προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της αρτηριακής υπέρτασης, τους…

READ MORE