Διδακτική πρόταση: Χρήση του πρόσθετου bbPress για τη δημιουργία εργασίας σχετικά με την αρτηριακή υπέρταση.

Από: Δημήτρης Κουμαρέλας     Στα πλαίσια της διδασκαλίας του κεφαλαίου 3 “Κυκλοφορικό Σύστημα” στην Α Λυκείου και προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της αρτηριακής υπέρτασης, τους…

READ MORE

Μαθαίνω πώς αναπαράγονται τα φυτά!

Από: Δημήτρης Κουμαρέλας     Η αναπαραγωγή είναι η βιολογική διαδικασία με την οποία παράγεται κάθε νέος οργανισμός. Η αναπαραγωγή είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ζωής και απαραίτητη για τη συνέχιση…

READ MORE

MOODLE: Ηλεκτρονικό μάθημα στην “Αντιγραφή του DNA”!

Από: Δημήτρης Κουμαρέλας   Η πλατφόρμα Moodle   Η διδασκαλία με τη βοήθεια ενός Συστήματος Διαχείρισης της Μάθησης-ΣΔτΜ (Learning Management System – LMS), όπως η πλατφόρμαMoodle, επιτρέπει στους χρήστες όχι…

READ MORE

Τα ένζυμα και η πορεία της αντιγραφής του DNA.

Από: Δημήτρης Κουμαρέλας   1) Η αντιγραφή του DNA ξεκινάει από καθορισμένες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων, που ονομάζονται Θέσεις Εναρξης της Αντιγραφής (ΘΕΑ). Υπάρχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες ΘΕΑ στα ευκαρυωτικά χρωμοσώματα,…

READ MORE

Ο ημισυντηρητικός μηχανισμός της αντιγραφής του DNA!

Από: Δημήτρης Κουμαρέλας   Όταν λέμε ότι το DNA αντιγράφεται με ημισυντηρητικό τρόπο, εννοούμε ότι κατά την αντιγραφή ενός μορίου DNA:   1) Η διπλή έλικα ξετυλίγεται.   2) Οι…

READ MORE