Τα ένζυμα και η πορεία της αντιγραφής του DNA.

Από: Δημήτρης Κουμαρέλας   1) Η αντιγραφή του DNA ξεκινάει από καθορισμένες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων, που ονομάζονται Θέσεις Εναρξης της Αντιγραφής (ΘΕΑ). Υπάρχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες ΘΕΑ στα ευκαρυωτικά χρωμοσώματα,…

READ MORE

Ο ημισυντηρητικός μηχανισμός της αντιγραφής του DNA!

Από: Δημήτρης Κουμαρέλας   Όταν λέμε ότι το DNA αντιγράφεται με ημισυντηρητικό τρόπο, εννοούμε ότι κατά την αντιγραφή ενός μορίου DNA:   1) Η διπλή έλικα ξετυλίγεται.   2) Οι…

READ MORE