MOODLE: Ηλεκτρονικό μάθημα στην “Αντιγραφή του DNA”!

Από: Δημήτρης Κουμαρέλας

 

Η πλατφόρμα Moodle

 

Η διδασκαλία με τη βοήθεια ενός Συστήματος Διαχείρισης της Μάθησης-ΣΔτΜ (Learning Management System – LMS), όπως η πλατφόρμαMoodle, επιτρέπει στους χρήστες όχι απλά να αποκτούν πρόσβαση σε υλικό διδασκαλίας αλλά να αλληλεπιδρούν υλοποιώντας διάφορες δραστηριότητες.

 

Το Moodle δεν είναι ένα σύστημα καταλογοποίησης υλικού, αλλά κυρίως ένα σύστημα μάθησης όπου οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρώντας μαθαίνουν βάσει των αρχών του κοινωνικού εποικοδομητισμού (Palincsar, 1998). Δηλαδή το κάθε μέλος της ομάδας μαθαίνει από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και κάθε αναφορά στην ομάδα αποκτά παιδαγωγική – διδακτική αξία αφού μπορεί να αφομοιωθεί από τα άλλα μέλη και να αποτελέσει ένα νεοαποκτηθέν σώμα γνώσης (Moodle, 2015).

 

Το Moodle μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως, προσαρμοσμένο στους στόχους και τους σκοπούς της μάθησης (Στασινάκης & Ζαχόπουλος, 2015). Αρθρώματα στο Moodle, όπως αυτό του «Κουίζ», ενσωματώνουν δυνατότητες ανατροφοδότησης – ανάδρασης. Στόχος των ανατροφοδοτικών σχολίων είναι μία ουσιαστική διαμορφωτική αξιολόγηση που παρωθεί τους μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τους έχουν τεθεί. Η ανατροφοδότηση σχετίζεται με τη διαμορφωτική αξιολόγηση που στόχο έχει την παροχή ενίσχυσης, ενθάρρυνσης και την επίτευξη σταδιακά βέλτιστων αποτελεσμάτων μέσω διορθωτικών υποδείξεων (Δημητρόπουλος, 2004).

 

Μάθημα στην “αντιγραφή του DNA”

Γενικοί σκοποί του μαθήματος:

 

Mετά το πέρας αυτού του μαθήματος, οι μαθητές πρέπει να έχουν κατανοήσει τη σημαντικότητα της διαδικασίας της αντιγραφής του DNA για τη φυσιολογική συνέχιση της ζωής, το μηχανισμό με τον οποίο αυτή λαμβάνει χώρα, τα ένζυμα που συμμετέχουν και το συγκεκριμένο ρόλο του καθενός καθώς και τα προβλήματα που δημιουργούνται και τον τρόπο που αυτά επιλύονται με σκοπό η αντιγραφή να είναι μια απίστευτα ακριβής και πιστή διαδικασία. Αυτοί οι σκοποί αξιολογούνται ως προς την επίτευξή τους με συγκεκριμένα κουίζ, ερωτήσεις και ασκήσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε υποενότητα.

 

Εκπαιδευτική βαθμίδα: Γ΄ Λυκείου

 

Χρονική διάρκεια: 165 λεπτά.

 

Υποενότητες μαθήματος:

 

Το μάθημα διακρίνεται σε τέσσερις υποενότητες:

  • 1η υποενότητα: Το DNA αντιγράφεται με ημισυντηρητικό τρόπο.
  • 2η υποενότητα: Τα ένζυμα και η πορεία της αντιγραφής.
  • 3η υποενότητα: Συνεχής και ασυνεχής σύνθεση κατά την αντιγραφή του DNA.-Tο “πρόβλημα” της DNA πολυμεράσης.
  • 4η υποενότητα: Εξάσκηση αποκτηθεισών γνώσεων με κουίζ και ερωτήσεις θεωρίας.
υποενότητα:

 

Διάρκεια: 45 λεπτά

 

Στόχοι:

1) Να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία της αντιγραφής του DNA για τη διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας.

2) Να κατανοήσουν ότι το DNA αντιγράφεται με ημισυντηρητικό μηχανισμό.

 

Χρησιμοποιώντας ως πηγή πληροφοριών μια Σελίδα, οι μαθητές διαβάζουν δύο κείμενα. Το πρώτο μιλάει για τη σημασία της αντιγραφής του DNA για τη συνέχιση της ζωής και το δεύτερο εξηγεί τον ημισυντηρητικό μηχανισμό της αντιγραφής τον οποίο τον αντιπαραβάλλει με τον συντηρητικό και το διασπαρτικό μηχανισμό. Και τα δύο κείμενα περιέχουν εικόνες για καλύτερη κατανόηση. Για να δείτε το πρώτο κείμενο πατήστε εδώ ενώ για να δείτε το δεύτερο πατήστε εδώ!

 

Στη συνέχεια οι μαθητές αξιολογούν τις γνώσεις τους επιλύοντας ένα κουίζ που τους ζητάει να συμπληρώσουν τα κενά σε κάποιες προτάσεις μέσα σε προβλεπόμενη διωρία. Σε περίπτωση λάθους απάντησης, εμφανίζεται η σωστή απάντηση. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά εδώ.

 

2η υποενότητα:

 

Διάρκεια: 60 λεπτά

 

Στόχοι:

1) Οι μαθητές θα μάθουν την πορεία της αντιγραφής βήμα προς βήμα.

2) Οι μαθητές θα μάθουν τα ένζυμα της αντιγραφής, τη σειρά με την οποία συμμετέχουν και τη λειτουργία του καθενός.

 

Αρχικά οι μαθητές παρακολουθούν το παρακάτω βίντεο που δείχνει παραστατικά τη διαδικασία της αντιγραφής του DNA βήμα προς βήμα.

 

 

Στη συνέχεια διαβάζουν ένα κείμενο που τους εξηγεί τα ένζυμα που συμμετέχουν και το ρόλο του καθενός. Στη συνέχεια ανοίγουν ένα  αρχείο WORD προκειμένου να λύσουν κάποιες ασκήσεις πάνω στην αντιγραφή. Το αρχείο WORD πρέπει να το ξαναανεβάσουν στην πλατφόρμα με λυμένες τις ασκήσεις εντός της διωρίας που έχει οριστεί. Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδώ και για να δείτε το αρχείο WORD πατήστε εδώ.

 

3η υποενότητα:

 

Διάρκεια: 30 λεπτά

 

Στόχοι:

Να κατανοήσουν οι μαθητές την ανάγκη για συνεχή και ασυνεχή σύνθεση αλυσίδων λόγω του συγκεκριμένου προσανατολισμού της αντιγραφής.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η DNA πολυμεράση “ξεπερνάει” το πρόβλημα.

 

 

Οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν ένα φάκελο στον οποίο περιέχεται ένα αρχείο PDF στο οποίο βρίσκουν αναλυτικές πληροφορίες και εικόνες σχετικά με την ανάγκη συνεχούς και ασυνεχούς σύνθεσης των αλυσίδων του DNA σε μια διχάλα αντιγραφής και καλούνται να το διαβάσουνε προσεκτικά. Αυτό μπορείτε να το δείτε εδώ. Στη συνέχεια ανοίγουν ένα αρχείο WORD, το οποίο θα βρείτε εδώ, προκειμένου να επιλύσουν κάποιες ασκήσεις και καλούνται να το ανεβάσουν εντός της προβλεπόμενης διωρίας.

 

 

4η υποενότητα:

 

Στόχος αυτής της υποενότητας είναι η εξάσκηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τις προηγούμενες υποενότητες.

 

Αρχικά οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν ένα κουίζ το οποίο περιέχει ερωτήσεις Σωστού/Λάθους από όλα όσα διδαχθήκανε στις προηγούμενες ενότητες. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση, αφού εμφανίζεται στους μαθητές η σωστή απάντηση, αλλά εξηγείται επαρκώς και ο λόγος που αυτή είναι σωστή! Το κουίζ θα το βρείτε εδώ!

 

Στη συνέχεια οι μαθητές ανοίγουν ένα αρχείο WORD στο οποίο καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανάπτυξης πάνω σε αυτά που διδαχθήκανε και το οποίο μπορείτε να δείτε: erotiseis!!

 

Αξίζει να δείτε όλα αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω συνολικά. Πατήστε εδώ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εδω

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

5 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar