Illustrations by Reem Khurshid; Animation by Syed Asif Ali

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Στα πλαίσια της διδακτικής ενότητας του σχολικού βιβλίου “Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών” κρίνω ιδιαίτερα σημαντική τη διδακτική παράγραφο που πραγματεύεται “τα αντιβιοτικά”. Η αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει προβλήματα που αφορούν την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους μικροοργανισμούς, γεγονός που καθιστά αναποτελεσματική την κατανάλωση αντιβιοτικών για την καταπολέμηση μολυσματικών ασθενειών. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής αντοχής, ενώ είναι πρώτη στη συνολική κατανάλωση αντιμικροβιακών παραγόντων[1]

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ: Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 3 εβδομάδες(συμπεριλαμβανομένου των εργασιών των μαθητών στο σπίτι)

ΣΚΟΠΟΣ: Mέσω του παρακάτω σχεδίου μαθήματος, ένας ευρύτερος και πιο σημαντικός στόχος, είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, ότι η βιολογία δεν είναι ένα μάθημα που αφορά μόνο την κλειστή κοινωνία του σχολείου. Κρίσιμης σημασίας είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η βιολογία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Η γνώση της θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και να λάβουμε κριτικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν σε εμάς και στο περιβάλλον μας.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:  

Οι μαθητές στο τέλος της διδακτικής δραστηριότητας αυτής, θα είναι σε θέση :

  • Να αναγνωρίζουν τον ρόλο των αντιβιοτικών στην αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών.
  • Να αντιμετωπίζουν κριτικά την αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών και να αιτιολογούν τις αρνητικές συνέπειες της στην υγεία σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.
  • Να διακρίνουν και να αξιολογούν τα οφέλη αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση τους.
  • Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα υιοθέτησης συμπεριφορών που συμβάλλουν στη διατήρηση της καλής υγείας.
  • Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα συμμετοχής στις προσπάθειες ενημέρωσης του κοινωνικού περιβάλλοντός τους (άμεσου ή ευρύτερου) σχετικά με τις συνέπειες της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών.
Antibiotics picture: Carbapenem General Structure V (commons.wikimedia.org) Antibiotics picture: Natures Antibiotics jpg (stethnews.com)

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

ΦΑΣΗ Α (ΧΡΗΣΗ PLUGIN WP-POLLS): H πραγματοποίηση δημοσκόπησης μέσω της ανάρτησης ενός on line ερωτηματολογίου, που θα κατασκευαστεί μέσω του plugin WP-Polls . O κάθε  μαθητής θα κοινοποιήσει τη δημοσκόπηση αυτή  μέσω ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης (π.χ  Facebook), καλώντας τα άτομα του περιβάλλοντός του να συμμετάσχουν. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει η δυνατότητα να  γίνει άμεσα ο διαμοιρασμός και η λήψη απαντήσεων από μεγάλο πλήθος ατόμων. Με τη βοήθεια του WP-Polls  θα γίνει η συλλογή απαντήσεων και η οργάνωση τους ώστε να ακολουθήσει συζήτηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών στην τάξη.

ΦΑΣΗ Β: Οι μαθητές θα χωριστούν σε 4  ομάδες (3 – 5 άτομα) ώστε να ανακαλύψουν μόνοι τους αν η αλήθεια βρίσκεται στις απαντήσεις που έδωσε η πλειοψηφία βάση της δημοσκόπησης ή όχι.

Πιο συγκεκριμένα,

1η ομάδα: Θα αναλάβει την καταγραφή των τρόπων δράσης των αντιβιοτικών, καθώς και των μικροοργανισμών που είναι ευαίσθητοι στη δράση τους.

2η ομάδα: Θα αναζητήσει και θα καταγράψει με ποιους τρόπους τα βακτήρια αποκτούν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά.

3η ομάδα: Θα προσδιορίσει και θα αιτιολογήσει τις συνέπειες από τη δημιουργία βακτηρίων, ανθεκτικών στα αντιβιοτικά.

4η ομάδα: Θα διερευνήσει και θα καταγράψει τα στατιστικά στοιχεία από την κατανάλωση αντιβιοτικών  στη χώρα μας και τις συνέπειες στον Ελληνικό πληθυσμό.

ΦΑΣΗ Γ (Παρέμβαση στο άμεσο και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον ): Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των συμμετεχόντων στο δημοψήφισμα αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος για τη δράση των αντιβιοτικών.Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την ανάρτηση των σωστών απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο και δημοσίευση αυτών. Επιπλέον σε αυτό το σκοπό θα συμβάλλει η δημιουργία μιας αφίσας (poster) με τα αποτελέσματα των εργασιών των μαθητών και δημοσίευση αυτής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην εφημερίδα του σχολείου.

https://medicaldent.gr/

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ PLUGIN WP-POLLS

  • Άμεση πρόσβαση σε μεγάλο πλήθος ατόμων , οι οποίοι αφιερώνοντας ελάχιστο χρόνο θα μπορούν να λάβουν μέρος στη δημοσκόπηση και να αποστείλουν τις απαντήσεις.
  • Άμεση παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ανά ερώτηση σε πραγματικό χρόνο καθ όλη τη διάρκεια της δημοσκόπησης.
  • Γρήγορος στατιστικός υπολογισμός των πολλαπλών ληφθέντων απαντήσεων ανά ερώτηση και εύκολη εξαγωγή συμπερασμάτων.
  • Η εφαρμογής του πρόσθετου WP-Polls αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να διαπιστώσουμε εάν βασικά θέματα της βιολογίας που αφορούν την ζωή μας είναι γνωστά και σωστά αποσαφηνισμένα στο ευρύ κοινό. Αυτό το καθιστά ένα πολύ καλό εργαλείο από διδακτικής πλευράς, καθώς  οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν την σπουδαιότητα της γνώσης της Βιολογίας στην καθημερινή τους ζωή αλλά και την αναγκαιότητα ανάπτυξης της δικής τους κριτικής σκέψης για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων που μπορεί να τους προκύψουν.

 

*Σημείωση: Λόγω τεχνικών προβλημάτων χρήσης του plugin wp-polls, η online εφαρμογή θα αναρτηθεί σε επόμενο χρόνο.

 

 

 

[1] ΚΕΕΛΠΝΟ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One thought on ““ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Η ΛΥΣΗ;”-Σχέδιο μαθήματος με τη χρήση WP-Polls”

  1. Πολύ καλή η ιδέα χρήσης του πρόσθετου με αυτό τον τρόπο. Διόρθωσε μόνο το σύνδεσμο στο τέλος του άρθρου, να μην είναι ολόκληρος αλλά βάλτον να γίνεται κλικ σε κάποια λέξη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *