Η “εργαλειοθήκη” του ερευνητή στα χέρια των μαθητών!

Τα βιολογικά μακρομόρια είναι σύνθετα συστήματα με πολύπλοκες τρισδιάστατες δομές, οι οποίες είναι δύσκολο για τους μαθητές να οπτικοποιήσουν.Στις αίθουσες διδασκαλίας οι πρωτεΐνες απεικονίζονται κυρίως μέσω των εικόνων του βιβλίου ή στην καλύτερη των περιπτώσεων μέσω φυσικών μοντέλων, περιορίζοντας την ικανότητα των μαθητών να παρακολουθούν και κατά συνέπεια να ερμηνεύουν και να κατανοούν τα τρισδιάστατα…

Read More