Το wiki είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία επιτρέπει στους χρήστες της να προσθέτουν, να τροποποιούν ή να διαγράφουν το περιεχόμενό της σε συνεργασία με τους άλλους χρήστες, απευθείας από τον περιηγητή (web browser). Το εγκυκλοπαιδικό εγχείρημα Wikipedia είναι το πιο δημοφιλές wiki στο δημόσιο διαδίκτυο, αλλά υπάρχουν πολλοί ιστότοποι που τρέχουν πολλά διαφορετικά είδη λογισμικού wiki.
Σε ένα τυπικό wiki, το κείμενο είναι γραμμένο με μια απλουστευμένη γλώσσα σήμανσης (γνωστή ως “wiki markup”) ή ένα επεξεργαστή εμπλουτισμένου κειμένου. Η γλώσσα mark-up είναι ευκολότερη και πιο αυτοματοποιημένη από την HTML.

Ο Γουόρντ Κάνινγκχαμ  είναι ο δημιουργός του πρώτου λογισμικού wiki, του WikiWikiWeb. «Wiki» είναι μια χαβαϊανή λέξη που σημαίνει “γρήγορα”. Ο Κάνινγχαμ εμπνεύστηκε τον όρο wiki από τα «wiki wiki» δηλαδή τα «γρήγορα» λεωφορεία πυκνών δρομολογίων στον αερολιμένα της Χονολουλού. Ο Κάνινγχαμ δήλωσε: «επέλεξα το wiki-wiki ως παρηχητικό υποκατάστατο για το «γρήγορα» και με αυτόν τον τρόπο απέφυγα την ονομασία quick-web». Η λέξη Wiki ερμηνεύεται μερικές φορές ως ακρώνυμο για το “What I know is” δηλαδή “Αυτό που εγώ ξέρω είναι”. Είναι μια χαρακτηριστική φράση για τον τρόπο λειτουργίας του Wiki: ο κάθε χρήστης που συμμετέχει στη συγγραφή κάποιου έργου προσθέτει την προσωπική του γνώση, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να τη μοιράζονται.

Η χρήση των Wiki στην Εκπαιδευτική διαδικασία

Βασικό χαρακτηριστικό των Wikis είναι η από κοινού παραγωγή οποιουδήποτε έργου: ομάδες συνεργατών διαμοιράζονται πόρους όχι σε ένα απλό πλαίσιο ανταλλαγής, αλλά σε μια κοινή πορεία παραγωγής νέας γνώσης. Η χρήση τους ταυτίζεται με 2 κυρίαρχα μοντέλα μάθησης: το εποικοδομητικό μοντέλο και το κοινωνιοπολιτισμικό (Cole,2009). Επιπλέον, η χρήση της πλατφόρμας Wiki είναι η πλέον κατάλληλη για εφαρμογή στο μοντέλο διερευνητικής μάθησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη φάση της διατύπωσης των αρχικών υποθέσεων από τους εκπαιδευόμενους και στη συνέχεια να αποτελέσει το χώρο στον οποίο θα γενικεύσουν, θα συμπληρώσουν ή και θα αναθεωρήσουν τις πρώτες ιδέες τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές:

  • μπορούν να δημιουργήσουν το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες της επεξεργασίας πληροφοριών και της λεκτικής έκφρασης.
  • δεν είναι πλέον παθητικοί δέκτες της γνώσης, αλλά την παράγουν οι ίδιοι.
  • αναπτύσσουν συνεργασίες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, εφ’ όσον η παραγόμενη εργασία είναι κοινή και προκύπτει από την ισότιμη συμμετοχή της ομάδας των εκπαιδευόμενων.
  • με χαμηλές επιδόσεις αλλά με μεγάλη επιδεξιότητα στην χρήση των εργαλείων, αναλαμβάνουν ρόλο έμπειρου συνομηλίκου στην κοινότητα μάθησης και βοηθούν όσους συμμαθητές τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες (Μπαλτά,κ.α,2011).

Εργασία εξάσκησης με το MediaWiki


Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Μαθήματος ” Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας”, πραγματοποιήθηκε μια εργασία εξάσκησης wiki, μέσω ΜediaWiki.

Το MediaWiki είναι το δημοφιλέστερο λογισμικό wiki στο internet. Χρησιμοποιείται για να λειτουργήσει η Wikipedia (η μεγαλύτερη online εγκυκλοπαίδεια του κόσμου) και άλλα project του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος Wikimedia, καθώς επίσης και πολλά άλλα wikis. Το MediaWiki είναι ένα ελεύθερο πακέτο λογισμικού.

Η εργασία πραγματεύεται την εισαγωγή και την μορφοποίηση ενός κειμένου, στην παρούσα περίπτωση τα θέματα των επαναληπτικών πανελληνίων εξετάσεων της Βιολογίας Γενικής Παιδείας.
Στόχος της :

  • η εξοικείωση με το λογισμικό wiki,
  • η δημιουργία ενός λήμματος στο wiki,
  • η εκμάθηση των κανόνων/οδηγιών της γλώσσας wiki ώστε να μορφοποιηθεί το δοθέν κείμενο,
  • η δημοσίευση του παραγόμενου λήμματος με θέμα τη μορφοποίηση του αρχικού κειμένου.

Παράδειγμα από ένα τμήμα του κειμένου.

Code Editor: γράφουμε με κώδικα wikiVisual editor: To οπτικό αποτέλεσμα

Πηγές    

[1]

Βιβλιογραφία

Στασινάκης, κά (2015). Συνεργατική Χρήση Wiki από Μαθητές και Εκπαιδευτικούς για την Απάντηση Ερωτήσεων Τράπεζας Θεμάτων του Μαθήματος της Βιολογίας Α και Β Λυκείου. Στο Ν. Τζιµόπουλος (Επιµ.), Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ∆ιδακτική Πράξη», Σύρος.

Κράββαρης, Δ. (2013). Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki. Στο Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης & Α. Χαλκίδης (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πειραιάς.


  

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One thought on “What I Know is…Wiki”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *