Intro

Το συγκεκριμένο ιστολόγιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: “Διδακτική της Βιολογίας”, και ειδικότερα ως διδακτική πρόταση στο μάθημα “Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας”. Διαχειρίστρια είμαι εγώ, η Αμαλία Γιαννακοπούλου. Είναι η πρώτη (επίσημη) φορά που δημιουργώ και διαχειρίζομαι ένα ιστολόγιο, ωστόσο παρατηρώ πως η εξοικείωση με τη χρήση του δεν είναι περίπλοκη υπόθεση, αν και προϋποθέτει την αφιέρωση κάποιου χρόνου ενασχόλησης, όπως και τη στοιχειώδη γνώση της χρήσης του διαδικτύου.

Χωρίς να ξεφύγω από το περιεχόμενο που καθορίζεται και από τον τίτλο του Μεταπτυχιακού, θα βάζω τα δυνατά μου για να βρίσκω αξιόλογα θέματα, τα οποία έγκεινται στην ευρύτερη θεματική του κλάδου της Βιολογίας. Αφορμώμενη από θέματα όσο το δυνατόν πιο σύγχρονα και “κοντά” στο γνωστικό πλαίσιο και στα ενδιαφέροντα των μαθητών, θα ήθελα να τα συνδέω με τη σχολική ύλη και πραγματικότητα, προβαίνοντας σε προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να γίνει η διδασκαλία του εκάστοτε υλικού περισσότερο αποτελεσματική και ευχάριστη. Ακόμη, οι αναρτήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν και οποιεσδήποτε άλλες ενδιαφέρουσες ιδέες, ειδήσεις, προτάσεις, άρθρα, που ανακαλύπτω στο μαγικό κόσμο του κυβερνοχώρου και θεωρώ αξιόλογα, ώστε να τα μοιραστώ με τους επισκέπτες του ιστοχώρου, πάντα σχετικά  με το αντικείμενο της Διδακτικής των βιολογικών μαθημάτων.

Όσον αφορά το ηλικιακό πλαίσιο που αφορούν οι αναρτήσεις, αυτό δεν καθορίζεται· καλοδεχούμενος, όποιος ενδιαφέρεται για την Επιστήμη της Βιολογίας, πόσω μάλλον για τη Διδακτική εφαρμογή αυτής. Παρόλ’ αυτά, τα άρθρα θα μπορούσαν να απευθύνονται, σε ένα πρώτο επίπεδο, σε όσους μαθητές και εκπαιδευτικούς έχουν ως βασική ενασχόληση τη Βιολογία και τον πολυδιάστατο κόσμο της. Τα κείμενα είναι γραμμένα σε απλή και κατανοητή γλώσσα, αλλά και στην περίπτωση της ειδικής ορολογίας είτε παρατίθεται κάποιο γλωσσάρι είτε μπορείτε να ακολουθήσετε τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο όπου θα επεξηγείται η έννοια. Εξίσου λιτή και προσιτή είναι και η μορφή του ιστολογίου, για να μην χάνει πολύτιμο χρόνο ο επισκέπτης αναζητώντας τα άρθρα ή τις κατηγορίες, στις οποίες χωρίζονται αυτά, ή ορισμένες λέξεις κλειδιά που τον ενδιαφέρουν. Μπορεί εύκολα να εντοπίσει και να διαβάσει τα πιο πρόσφατα σχόλια που έχουν γίνει πάνω στα άρθρα, αλλά και να ενημερώνεται για πολύ ενδιαφέροντα και σύγχρονα ζητήματα τόσο στο χώρο της Βιολογίας όσο και ειδικότερα στην εφαρμογή αυτής στις ελληνικές σχολικές αίθουσες, από δύο άλλα έγκριτα και αξιόπιστα ιστολόγια (Biology4u & Biology in School αντίστοιχα), στα οποία θα συνδεθεί αν πατήσει τους σχετικούς συνδέσμους στην κεντρική οριζόντια στήλη.

Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι το γεγονός πως οι διδακτικές προτάσεις που παρατίθενται, συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις Νέες Τεχνολογίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές αποτελούν τα μέσα για την κατανόηση ακόμα και των πιο πολύπλοκων εννοιών, θεμάτων, μαθημάτων, προϋποθέτοντας πάντα τη σωστή αξιοποίησή τους από τον εκπαιδευτικό. Ιδιαίτερα στις φυσικές επιστήμες, ένα εκπαιδευτικό βίντεο ή μια ανάλογη προσομοίωση πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, μπορεί να είναι καθοριστικά για τη σχηματοποίηση και αναπαράσταση της γνώσης από το μαθητή και, συνεπώς, να οδηγήσουν στην κατάκτηση και οικοδόμησή αυτής.