In the mood for moodle!

Διάθεση για moodle και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση πραγματώνονται σε νέο επίπεδο! Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Εκπαίδευσης (ΤΠΕ) κάνουν για άλλη μια φορά το “θαύμα” τους και χαρίζουν σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους την συναρπαστική ευκαιρία συμμετοχής σε ένα διαδραστικό, εικονικό μάθημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το σύστημα αυτό, το οποίο διαρκώς εξελίσσεται ενσωματώνοντας σύγχρονα και δυναμικά χαρακτηριστικά, διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την εκπαιδευτική διαδικασία, συμπληρώνοντας τα πιθανά κενά που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί μέσα στην τάξη ή αποτελεί την ίδια την “τάξη”, όταν αστάθμητοι και τοπικοί παράγοντες δυσχεραίνουν την επικοινωνία σε πραγματικό τόπο και χρόνο.

Η πρώτη μου επαφή με το εν λόγω σύστημα έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη διδασκαλία της Βιολογίας, το οποίο ανήκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθώ. Σκοπός μιας εργασίας για το μάθημα αυτό ήταν η δημιουργία ενός μαθήματος στο συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης μάθησης, αφού πρώτα επέλεξα ένα θέμα για το μάθημα που επρόκειτο να διαμορφώσω. Ασχολήθηκα με τον κύκλο του νερού, όπως αναφέρεται και διδάσκεται στο βιβλίο της Γ’ Λυκείου Γενικής Παιδείας.

Κύκλος_νερούΣε πρώτο στάδιο έθεσα τους στόχους, που ήθελα να έχουν διεκπεραιωθεί με το πέρας της διδασκαλίας. Είναι επιθυμητό, με άλλα λόγια, οι μαθητές:

  1. Να έχουν κατανοήσει και να περιγράφουν τον κύκλο του νερού, όταν τους δίνεται σχετικό οπτικό υλικό
  2. Να έχουν αντιληφθεί τη σημασία της διαπνοής, τη διαφορά της από την επιδερμική εξάτμιση, αλλά και το πώς αυτή συνδέεται με τους βιογεωχημικούς κύκλους των στοιχείων που εισέρχονται στις τροφικές αλυσίδες
  3. Να έχουν κατανοήσει την αλλαγή της μορφής του νερού κατά τη διάρκεια του υδρολογικού κύκλου

Έπειτα, για κάθε στόχο ξεχωριστά, πρόσθεσα πηγές πληροφοριών, οι οποίες αποτελούσαν είτε κάποιο εκπαιδευτικό βίντεο είτε κάποιο αρχείο με λεπτομέρειες σχετικές με το θέμα και τον αντίστοιχο στόχο. Ενδεικτικά αναφέρω πως για την επίτευξη του 1ου στόχου, αφού ανήρτησα συναφές υλικό προς μελέτη, επισύναψα ένα βίντεο που παρουσίαζε τον κύκλο του νερού χωρίς λόγια και ήχο και ζήτησα από τους μαθητές να περιγράψουν τον κύκλο του νερού σύμφωνα με τη διαδρομή που παρατηρούν.

Σε αναζήτηση στο διαδίκτυο εντόπισα και πρόσθεσα στο μάθημά μου στο moodle ένα πολύ ευχάριστο και ενδιαφέρον παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους σχετικά με τον κύκλο του νερού, όπου με μια σταγόνα “ταξιδεύεις” και μαθαίνεις χρήσιμες πληροφορίες που ίσως και να μην γνώριζες…

Ακόμη, αξιοποίησα μια από τις πολυδύναμες επιλογές ανάθεσης εργασιών και “ανέβασα” μια εικόνα που παρουσιάζει τον κύκλο του νερού, αλλά στα κομβικά σημεία που χρειάζεται επεξήγηση πρόσθεσα πλαίσια κειμένου, ζητώντας από τους μαθητές να τα συμπληρώσουν με τις κατάλληλες λέξεις- φράσεις, ώστε να διακρίνεται η πορεία του κύκλου του νερού. Οι μαθητές, αφού κατεβάσουν το αρχείο της εικόνας και το συμπληρώσουν, το αναρτούν στο διαδικτυακό μάθημα μέχρι την ημερομηνία που έχει οριστεί, όπου ο εκπαιδευτικός μπορεί να το διορθώσει, αξιολογώντας την πορεία της μάθησης.

Σε παρόμοια μορφή ανάρτησης αρχείων δημιούργησα σχετικές ερωτήσεις που έκρινα πως θα βοηθούσαν την εκπλήρωση των στόχων, στις οποίες καλούσα τους μαθητές να απαντήσουν και να αναρτήσουν εκ νέου, για να ελέγξω την εργασίας τους. Τέλος, επέλεξα συγκεκριμένες ερωτήσεις, που βοηθούν στην ολοκληρωμένη κατανόηση του μαθήματος και στην πληρέστερη αξιολόγηση του διδακτικού έργου και της επίτευξης της μάθησης, τις οποίες πρόσθεσα σε ένα διαδραστικό κουίζ που μπορούν να απαντήσουν οι μαθητές, προκειμένου να αντιληφθούν το βαθμό οικοδόμησης της γνώσης τους για το συγκεκριμένο θέμα.

Οι δυνατότητες που παρουσίασα στο συγκεκριμένο άρθρο, αποτελούν ελάχιστα παραδείγματα των δυνατοτήτων που παρέχει το εικονικό σύστημα μάθησης, moodle. Όταν οι επιλογές μετατίθενται στη συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους ή και με τον εκπαιδευτικό, η διαδικασία γίνεται ακόμα πιο ελκυστική! H ενασχόληση με το moodle είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, πολυδύναμη, απλή, ευχάριστη και αδιαμφισβήτητα είναι απαραίτητο κάθε εκπαιδευτικός να δοκιμάσει και να ενσωματώσει στο εκπαιδευτικό του στυλ τη νέα διάσταση που έχει λάβει πλέον η πολυδιάστατη διαδικασία της μάθησης στον αιώνα μας. Αναμφίβολα, τα αποτελέσματα θα ανταμείψουν κάθε προσπάθεια!

1 thought on “In the mood for moodle!”

Leave a Comment