Γράφοντας στο wiki

Γράφοντας στο wiki

Στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διδακτική της Βιολογίας» του τμήματος Βιολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών δημιουργήσαμε ένα wiki. Σκοπός μας ήταν να πειραματιστούμε με τον κώδικα που χρησιμοποιούν τα wikis. Για το λόγο αυτό πήραμε τα θέματα  των πανελλαδικών εξετάσεων του 2015 για το μάθημα της  Βιολογίας. Προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο το δυνατών ποιο πιστή αποτύπωση χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες που μας δίνει ο κώδικας του wiki. Τα θέματα όπως τα μορφοποιήσαμε βρίσκονται εδώ.

 

Περισσότερε πληροφορίες για τα wikis και για την wikipedia μπορείτε να βρείτε σε παλιότερο άρθρο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *