Ιστολόγια φοιτητών

Κουτσοκώστα Παυλίνα Λαγωνίκα Φωτεινή Πανδή Μαρίνα Χατζηϊωάννου [...]

Read more

Το τραγούδι της Βιολογίας

Τραγουδώντας [...]

Τα ιστολόγια των φοιτητών

Τα ιστολόγια των φοιτητών, για την ακαδημαϊκή χρονιά [...]

Χρήση του Moodle

Στο dropbox μέσα στο φάκελο 'Μαθήματα', έχει δημιουργηθεί ένας φάκελος 'Βοήθεια Moodle' όπου περιέχει [...]

Λίστα εγκατεστημένων προσθέτων

Παρακάτω αναφέρεται η λίστα των εγκατεστημένων προσθέτων καθώς και οι λειτουργίες [...]

Προτεινόμενα θέματα και πρόσθετα

Στα πλαίσια της 1ης εργασίας, οι φοιτητές πρέπει να προτείνων θέματα και πρόσθετα, να ενταχθούν [...]

Εργασίες σε ιστολόγια

Στα πλαίσια των εργασιών τους, οι φοιητητές θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016, να έχουν [...]

Ιστολόγια φοιτητών

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ιστολογίων WordPress και τη δυνατότητα που αυτή έχει για τη [...]