Παιχνίδι και βιολογία

Πολλές φορές οι μαθητές, βρίσκουν πιο ενδιαφέρουσα την μάθηση όταν αυτή συνδέεται με καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, θα μπορούσαν  να ενεργοποιήσουν την συμμετοχή των παιδιών, καθώς χρησιμοποιούν διάφορα τεχνικά μέσα, όπως εικόνα, σύμβολο, ήχο, κίνηση, μικρόκοσμος και οι προσομοιώσεις. Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διδακτική του αναπνευστικού συστήματος…

Read More

Βιολογία στο νηπιαγωγείο; Απο που κι ως που;

Στις μέρες μας, η διδασκαλία φυσικών επιστημών απο τις πρώτες κιόλας ηλικίες, όπως είναι το νηπιαγωγείο, κρίνεται απαραίτητη. Ιδιαίτερα, μαθήματα όπως είναι η βιολογία, είναι σημαντικά, καθώς το παιδί μπορεί να αρχίσει να γνωρίζει τόσο τον φυσικό κόσμο γύρω του, όσο και κάποια πράγματα για το σώμα του, τις αισθήσεις του κλπ., απο τα πρώτα…

Read More