Ένας μήνας στο θαυμαστό κόσμο του moodle

Το moodle αποτελεί ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων, απλώς και μόνο με τη χρήση του διαδικτύου, μέσω των υπηρεσιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι αποτέλεσμα μιας διδακτορικής διατριβής του Αυστραλού Martin Dougiamas το μακρινό 1999, που όμως βρίσκει εφαρμογή μέχρι και σήμερα. Και κάπου εδώ πρέπει να πούμε: “Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Martin!”

Read More