3.2 Η σύγχρονη σύνθεση | Πλάνο διδασκαλίας βάσει του διδακτικού μοντέλου 5Ε

Ένα αρκετά διαδεδομένο μοντέλο διδασκαλίας των θετικών επιστημών είναι το μοντέλο 5Ε. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ο διδάσκοντας έχει 5 βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους στήνει το μάθημά του. Έτσι, λοιπόν, στην προσπάθειά μας να στήσουμε ένα πλάνο διδασκαλίας για την ενότητα 3.2 “Η σύγχρονη σύνθεση” της Βιολογίας Γ’ Λυκείου στηριχθήκαμε στο μοντέλο…

Read More