μάθημα στο Moodle Διαπνοή φυτών

Το μάθημα το οποίο επέλεξα αφορά τη Διαπνοή των Φυτών και είναι από τη 4 η ενότητα του μαθήματος της Βιολογία της Α΄ Γυμνασίου

οι στόχοι του μαθήματος είναι

θα κατανοήσουμε με την έννοια της διαπνοής, που πραγματοποιείται και γιατί

θα πληροφοριθούμε για το πόσο χρήσιμη είναι για το περιβάλλον και τη διατήρησή του

θα διαπιστώσουμε την αλληλεπίδραση της θρέψης και της αναπνοής στην εξασφάλιση ενέργειας από τα φυτά

θα συσχετίσουμε την πρόσληψη οξυγόνου και την αποβολή διοξειδίου του άνθρακα με την αναπνοή των φυτών

θα συγκρίνουμε τις διαδικασίες της φωτοσύνθεσης και της αναπνοής και να προσδιορίζει τις διαφορές τους

θα προσδιορίσουμει τον χρόνο διεξαγωγής της φωτοσύνθεσης και της αναπνοής μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο

Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: Κυτταρική αναπνοήφυτάαναπνοή στα φυτά, Φωτοσύνθεση, οξυγόνο, ενέργεια

αρχικά θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες μέσω της θεωρία που έχει ανατεθεί το word kai sto pwoer point και του λεξιλογίου του οποίου έχει αναρτηθεί το οποίο περιέχει κύριες έννοιες τις οποίες μέσω της επανάληωης θα κατανκτήσουν. ύστερα, θα παρακολουθήσουμε ένα σύντομο βίντεο το οποίο μας εξηγεί τι συμβαίνει κατά τη διαδικασία της διαπνοής των φωτών. Η εικόνα που ακολουθεί στον πρώτο στόχο είναι βοηθητική όσο αναφορά την κατανόηση της θεωρίας. Βασικό είναι στο διαδυκτυακό μάθημα ο εκπαιδευτικός μέσω της συζήτησης να κάνει διερεύνηση προυπάρχουσα γνώσης και να εντοπίσει τι γνώσεις έχουν οι μαθητές σχετικά με την αναπνοή γενικότερα και στα φυτά ειδικότερα. η εμπλοκή είναι ένα πολύ βασικό βήμα για το μοντέλο 5Ε ώστε να τους προκαλέσουμε το ενδιαφέρον σχετικά με το θέμα της ενότητας μέσω βασικών ερωτήσεων.

Στο βήμα της εξερεύνησης θα ανασύρουμε τις αρχικές τους ιδέες και θα τις συνθέσουμε με νέες Το όνομα της ενότητας είναι κατανόηση επιπρόσθετων εννοιών. Συγκεκριμένα, θα πληροφοριθούμε για τη χρησιμότητα της διαπνοής και εννοιών που συνδέονται και αλληλεπιδρούν. Στο ερωτηματολόγιο θα κάνουν επανάληψη στη θεωρία που διδάχθηκαν και ύστερα, ακολουθεί ένα σύντομο βίντεο στο οποίο θα κατανοήσουν την έννοια της αναπνοής έτσιι θα έχουμε τη ευκαιρία να δούμε σε τι διαφέρει με τη διαπνοή. μετά ακολουθεί ένα πολύ σύντομο τέστ με ερωτήσεις Σ/Λ στο οποίο θα εξασκηθούν σε ότι διδάχθηκαν. ακολουθούν δυο ακόμα βίντεο το απόιο αναφέρονται στις έννοιες της αναπνοής της διαπνοής και της φωτοσύνθεσης.

•Εξήγηση

,Επεξεργασία 

εργασίες επανάληψης της θεωρίας

η ενότητα αυτή έχει ως στόχο τη διαπίστωση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαδικασιών της διαπνοής της φωτοσύνθεσης και της αναπνοής καθώς και μέσω της επανάληψης θα τα κατανοήσον καλύτερα τις έννοιες.

•Σχόλια του εκπαιδευτικού σχετικά με τις απόψεις των μαθητών •Προσαρμογή του μαθήματος στις ανάγκες των μαθητών και εισαγωγή νέων εννοιών

•Εφαρμογή γνώσεων από τους μαθητές σε νέες δραστηριότητες οι οποίες είναι μέτριας δυσκολίας

•Επεξεργασία , στην ενότητα αυτή υπάρχουν επαναληπτικές εργασίες για το σπίτι, θα δώσουμε βάση στις παραπάνω έννοιες και διαδικασίες που μάθαμε και θα δούμε τι απορίες υπάρχουν

ακολουθεί η ιστοσελίδα από το φωτόδεντρο και εργασίες για το σπίτι όπου, βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαπνοή των φυτών. ύστερα τους ζητάται να φτιάξουν ένα power point στο οποίο περιγράφουν τα βασικά (έννοιες, ορισμοί, διαδικασίες) προσθέστε εικόνες και βίντεο

•Στο τέλος θα σχολιάσουμε τις απόψεις μας για το θέμα στο φόρουν, ακόμα επισυνάπτεται το ηλεκτρονικό βιβλίο και θα απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο για την κριτική του μαθήματος