Μαθαίνοντας τον κώδικα wiki….. γιατί ποτέ δεν είναι όλα όπως φαίνονται!

Δείτε τις δύο εικόνες που ακολουθούν λένε το ίδιο πράγμα, όμως φαίνονται τόσο διαφορετικές….όπως είναι η πρώτη εικόνα είναι και όλα τα κείμενα που γράφουμε. Δεν τα εμφανίζονται όμως ποτέ έτσι καθώς υπάρχουν αυτοματισμοί, που τα κάνουν απλά με μια επιλογή και δεν χρειάζεται οι ίδιοι να γράψουμε τον κώδικα!

Ενδιαφέρον δεν είναι!!! Για την εκμάθηση του κώδικα λοιπόν έγραψα ένα τυχαίο κείμενο και σας το παραθέτω:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One thought on “”’Wiki wiki”’”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *