Κατοίκoν εκπαίδευση…

Για τον επιτυχημένο συντονισμό στην εκπαίδευση μιας ενότητας, χρειάζεται οργάνωση πολλών ατόμων, οργάνωση του χρόνου από τον εκπαιδευτικό και από τους εκπαιδευόμενους, μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις προσέλευσης, καθυστερήσεις τεχνικές και πολλά άλλα απρόοπτα …….

Και από την άλλη πλευρά, δεν αποδίδουν και αφομοιώνουν όλοι με τον ίδιο ρυθμό ούτε την ίδια ώρα….

Έτσι λοιπόν η ύπαρξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης θα μπορούσε να λύσει πολύ εύκολα και απλά όλα τα παραπάνω προβλήματα.

Μια τέτοια πλατφόρμα είναι το Μoodle!

Μας δίνει την δυνατότητα να στήσουμε ολόκληρα μαθήματα και να χρησιμοποιήσουμε πληθώρα εργαλείων για να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς σκοπούς! Όπως φαίνεται και από τις επόμενες εικόνες!

Μας δίνει επιτρέπει ακόμα την επιλογή ημερομηνιών για το άνοιγμα των ξεχωριστών ενοτήτων και επιλογή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής εργασιών ή ολοκλήρωσης του κεφαλαίου. Όπως επίσης και την δημιουργία φόρουμ στα οποία μπορούμε να χωρίσουμε τους φοιτητές σε ομάδες και να λύνονται απορίες ή να σχολιάζονται οι έννοιες του.

Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν το Moodle για την διδασκαλία του Κεφαλαίου 4, της Γ Γενικού Λυκείου. Εισήχθηκαν οι κατάλληλοι πόροι και δραστηριότητες όπου χρειαζόντουσαν, και ιδού το αποτέλεσμα:

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ανάμεσα σε όλες τις δραστηριότητες, τους πόρους και τα κείμενα, εισήχθηκαν ταμπέλες που κατεύθυναν με αναλυτικές οδηγίες τον εκπαιδευόμενο.

Ώρα για e-learning , δεν νομίζετε;;;

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

2 thoughts on “Moo Moo Moodle!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *