“Το φαινόμενο του θερμοκηπίου”-LearnPress (WordPress LMS Plugin)

Δομήσαμε ένα μάθημα με θέμα το “Φαινόμενο του Θερμοκηπίου” και επιλέξαμε να ικανοποιήσουμε τον πρώτo και δεύτερο  (1,2) στόχο του μαθήματος με τη χρήση του LearnPress (WordPress LMS Plugin), ένα πρόσθετο που θα μας βοηθήσει στη δημιουργία θεωρητικού κομματιού (Lesson) κι ενός Quiz εμπέδωσης στους μαθητές. Στόχοι: Να αναγνωρίζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Να γνωρίσουν…

Read More