Η βιολογική δομή του παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNF)

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια τρισδιάστατη (3D) άσκηση προσομοίωσης για προπτυχιακούς φοιτητές στη χημεία και τις επιστήμες των κλάδων υγείας, εστιάζοντας σε μια πρωτεΐνομάδα που συνδέεται με τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος. Συγκεκριμένα, η άσκηση εμπλέκει τη μοριακή μοντελοποίηση με τη δομική ανάλυση των πρωτεϊνών του παράγοντα νέκρωσης όγκου (TNF) άγριου και μεταλλαγμένου τύπου. Επίσης…

Read More